Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 
29-11-2011

1 December 2011 wordt het EP uitgebreid met 18 nieuwe leden

Binnenkort krijgt het Europees Parlement er achttien leden bij. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Ook Nederland krijgt een extra Europarlementariër: Patricia van der Kammen wordt namens de PVV het 26e Nederlandse lid in het Europarlement.

In het Verdrag van Lissabon dat op 1 december 2009 in werking is getreden, is het aantal EP-leden vastgesteld op 751 (750 plus de voorzitter). Op die dag waren de verkiezingen voor het Parlement al geweest (namelijk in juni 2009). De verkiezingen hebben nog plaatsgevonden onder het oude verdrag. Onder dat verdrag bestond het EP uit 736 leden.

In juni 2009 zijn dus 736 Europarlementariërs gekozen voor de periode 2009-2014. Onder hen bevinden zich 99 Duitse afgevaardigden. Naar aanleiding van het Verdrag van Lissabon is echter afgesproken, dat het maximale aantal leden dat een land kan hebben, 96 bedraagt. Er zijn dus als het ware drie Duitse leden te veel. Maar omdat het niet democratisch zou zijn hen op de dag dat het nieuwe verdrag in werking trad, naar huis te sturen (zij zijn immers op democratische wijze verkozen), mogen zij blijven tot aan de volgende verkiezingen in juni 2014. Zodoende komen er nu 751 - 736 + 3 = 18 leden bij.

Op basis van de verkiezingsuitslag in 2009 is de extra zetel voor Nederland toegewezen aan de PVV. Mevrouw Van der Kammen stond op de zevende plaats op de kieslijst van de PVV bij de Europese verkiezingen.