Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 

Mini-Symposium van de Vereniging voor ZonnekrachtCentrales vrijdagmiddag 13 november 2015: Een Energie-Unie goed voor het klimaat?

“Kan een Europese Energie-Unie bijdragen aan een duurzamer Europees Energiebeleid”

 .

Waar: Huis van Europa in den Haag Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag

Wanneer: Vrijdag 13 nov. 2015: inloop 13.30 uur-14.00 uur, daarna sluit de deur.

Programma: Van 14.00 uur tot 16.00 uur, daarna netwerkborrel tot 17.00 uur

Sprekers: Pierre Bernard Chairman of the board, van Friends of the Supergrid, Prof. dr. ir. Pier Vellinga, hoogleraar Klimaatverandering en waterveiligheid aan de Universiteit van Wageningen

Forum: Mevrouw Anne-Marie Mineur, Europees Parlementslid SP De Heer Gerben-Jan Gerbrandy, Europees Parlementslid D66 De Heer Jesse Klaver, tweede Kamerlid, Groen Links, nog niet definitief

Opgave: Opgave verplicht ( secretaris@zonnekrachtcentrales.nl )


Europa gebruikt heel veel energie, en dat leidt tot steeds meer problemen. De EU wordt steeds afhankelijker van derden en moet het voor honderden miljarden Euro’s per jaar aan energie importeren. Het toenemende energieverbruik leidt tot meer CO2 uitstoot en gevaarlijke klimaatverandering. De vraag die op de bijeenkomst van VZKC centraal is: “kan een Europese Energie Unie bijdragen aan een duurzamer Europees Energiebeleid?”


De EU is in 1951 opgericht door Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg. Doel was om de voormalige aartsvijanden Frankrijk en Duitsland te laten samenwerken, en de levering van kolen en staal voor de wederopbouw te garanderen. De EGKS is in vele stappen steeds verder uitgebreid: meer landen werden lid, en nieuwe beleidsterreinen werden toegevoegd. De laatste stap was de oprichting van EU, in Lissabon, 2009.


Met de oprichting van een Europese Energie Unie is de cirkel weer rond en keert de EU terug naar haar basistaak: het veiligstellen van de Europese energievoorziening . De context is echter radicaal anders. Europa produceert niet langer haar eigen energie, maar is bijna volledig afhankelijk van derden. (2/3 als je kernenergie meerekent) De mondialisering heeft doorgezet, en Europa is niet langer het machtscentrum van de wereld. Klimaatveranderingen dwingen tot radicale verduurzaming.
Individuele landen zijn te klein om het verschil te kunnen maken. Toch komt een Europees Energiebeleid moeilijk op gang. Staten beschouwen het energiebeleid teveel als eigen domein, en willen geen bevoegdheden afstaan. Twee aansprekende voorbeelden. Ten eerste: Duitsland onderhandelt zelfstandig met Rusland over de aanleg van gasleidingen, en houdt te weinig rekening met de belangen van de EU als geheel. Ten tweede, in het bijzonder relevant voor VZKC: de zuidelijke landen (Spanje, Italië, Griekenland) ontwikkelen zonnekrachtcentrales teveel op eigen kracht, en te weinig in een Europese samenwerkingsverbanden. Hierdoor gaat de ontwikkeling veel minder snel dan mogelijk.


Deze onderwerpen, en nog veel meer, zullen op de 13e de revue passeren. Wees erbij en laat uw stem horen. Tot de 13e www.zonnekrachtcentrales.nl