Ga naar de inhoud
 
 
 
 .

European Parliament Ambassador School

Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden m.b.t. Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan de toekomst van Europa. 

 .

EPAS Junior Dag Zwolle 2018

Uploaded by Europees Parlement Nederland on 2018-12-13.

 .
 
 .
 .

Het belang van Europa

Europa wordt steeds belangrijker; inmiddels is bijv. een groot deel van onze wetgeving op Europees niveau bepaald. Het Europees Parlement speelt als directe volksvertegenwoordiging in de Europese Unie een doorslaggevende rol. Sinds het Verdrag van Lissabon in werking is getreden in 2009 zijn de wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement aanzienlijk uitgebreid.

 .

Een Europees netwerk van scholen

Het European Parliament’s Ambassador School programma ging zeven jaar geleden in Nederland voor het eerst van start. Het is in de loop der tijd verder ontwikkeld en aangepast en het is nu uitgerold in andere EU-lidstaten, met als doel een Europees netwerk van deelnemende scholen te creëren.

Via dit netwerk van European Parliament’s Ambassador Schools kunnen scholen samenwerkingsverbanden aan gaan, zowel binnen hun eigen land als binnen de EU-landen. Dit gebeurt door middel van uitwisseling van activiteiten en lesmateriaal, via een website, alleen toegankelijk voor de deelnemende scholen.

Tevens worden er Europese seminars voor leraren in Brussel georganiseerd, waar leraren uit de eerste hand kunnen ervaren hoe het Europees Parlement werkt. Zij nemen deel aan workshops en informatieve sessies met o.a. leden van het Europees Parlement. Daarnaast ontmoeten ze docenten uit de andere EU-lidstaten waarmee ze kunnen netwerken en ervaringen kunnen uitwisselen.

Het lesmateriaal behorend bij dit programma wordt gratis verstrekt. Het bevat modules waarmee deelnemende scholieren actief aan de slag kunnen. De modules voldoen aan de Europese en Internationale Oriëntatie richtlijnen (EIO).

 .

Lesprogamma en lesmateriaal voor onder- en bovenbouw

Het Europees Parlement Ambassador School-programma (EPAS) heeft lesmateriaal voor de onderbouw en de bovenbouw.

Onderbouw

 .

Het lesmateriaal voor de ONDERBOUW is geschikt voor de bovenbouw van het vmbo, de onderbouw van mavo/havo/vwo en voor niveau 2 en 3 van het mbo. Het programma bestaat uit 6 lesmodules die ook in Engels, Frans en Duits verkrijgbaar zijn. De modules beslaan circa 9 tot 12 lesuren en zijn ook digitaal verkrijgbaar. Leerlingen kunnen zelfstandig werken in de digitale versie. De module bevat de volgende onderwerpen:

1) Een korte geschiedenis van de EU 4) Europa zonder grenzen?!
2) Jij en de Europese Unie: Invloeden op jouw leven 5) De waarden van Europa
3) Beslissingen nemen op EU niveau 6) Jouw stem in Europa


Voor de meer geïnteresseerde leerling hebben wij een lesmodule over de toetredingscriteria van een nieuwe lidstaat tot de EU. Deze module is ook in het Engels verkrijgbaar en in interactieve digitale versie.

Bovenbouw

Junior European Parliament Ambassadors met de lesmodulesHet Europees Parlement Informatiebureau Nederland beheert het onderwijsprogramma Europees Parlement Ambassador School-programma (ook
Junior European Parliament Ambassadors met de lesmodules
 .

Voor het lesmateriaal van de BOVENBOUW maken we gebruik van:

- Europa. Het kennismagazine voor jongeren
- Hoe werkt de Europese Unie
- Europese verkiezingen: hoe zit dat?

Deze documenten zijn in alle 24 officiële EU-talen te verkrijgen en worden begeleid door een vragenlijst in NL en EN. Met behulp van deze vragenlijst krijgen de leerlingen inzicht in de historische achtergrond van de Europese samenwerking, ze leren hun mening over de EU-samenwerking te beargumenteren en er wordt ingegaan op de verschillende EU-verdragen en -instellingen. Om deze vragen te beantwoorden hebben leerlingen het lesboek en internet nodig. Voor de leraren is er een handleiding met antwoorden beschikbaar.

 .

Wat verwachten we bij deelname van uw school?

Scholen die willen deelnemen aan dit programma benoemen minimaal één docent of ondersteunend personeelslid als Senior European Parliament Ambassador. Samen met deelnemers van andere startende scholen volgt de docent een gratis introductiedag over de doelstellingen en werkwijze van het European Parliament Ambassador School/"Een 10 voor Europa"-programma.

Als docent benoemt u een aantal enthousiaste leerlingen tot Junior European Parliament Ambassador. Samen met hen zet u binnen de school een EU-infopoint op: een informatie-en activiteitenpunt over Europa en de Europese instellingen. Ook organiseert u samen met de Junior Ambassadors activiteiten rondom de "Dag van Europa" en u betrekt hen bij internationale activiteiten die uw school organiseert. Verder maakt u gebruik van ons aangeleverde lesmateriaal.

 .
Kijk hier naar de libdub van vmbo 't Venster in Arnhemb>

Elk jaar vindt een evaluatiedag in Den Haag plaats waarbij de Senior Ambassadors een nascholingscertificaat ontvangen. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan mag de school zich officieel European Parliament Ambassador School noemen. De school ontvangt dan een plaquette voor aan de muur en de deelnemende leerlingen ontvangen uiteraard een getuigschrift. De toekenning van dit predicaat wordt jaarlijks getoetst. Toetsing vindt plaats middels evaluatie, verslaglegging en een bezoek. In november van elk schooljaar vindt een verdiepingsdag voor alle deelnemende Senior Ambassadors plaats in ons kantoor in Den Haag. Hier wordt ingegaan op actuele EU-onderwerpen en 'best school practices'.

Leraren in het Huis van EuropaHet Europees Parlement Informatiebureau Nederland beheert het onderwijsprogramma Europees Parlement Ambassador School-programma (ook
Leraren in het Huis van Europa

Voor Junior Ambassadors is een duidelijke taak weggelegd; zij kunnen de EU-kennis verspreiden in hun jaarlaag of in hun klassen. De wijze waarop dit gebeurd staat vrij! Ook worden zij na afloop door het Europees Parlement gecertificeerd als Junior European Parliament Ambassador (JEPA). Het is aan de school om deze leerlingen te compenseren voor hun vrijwillige Europese bijdrage, via bijv. handelingsdelen of praktische opdrachten. Ook voor de JEPAs wordt er elk jaar in oktober een terugkomdag verzorgd, waardoor de juniors van de deelnemende scholen met elkaar in contact kunnen komen en ervaringen kunnen uitwisselen.
 
 .

Nieuwsgierig geworden? Meer info?

Een brug slaan tussen Europa en uw leerlingen? Meedoen aan een uniek programma met prachtig lesmateriaal? Meldt u dan aan via epdenhaag@ep.europa.eu o.v.v. alle adresgegevens van uw school en van uzelf. Tevens dient u aan te geven welke functie u op uw school bekleedt. U kunt ook contact opnemen met Anne-Marie Eekhout via 070 - 313 54 00 of annemarie.eekhout@ep.europa.eu

Interessante websites voor ontwerp EU-lessen:
www.europanu.nl
www.eubookshop.eu
www.europeesparlement.nl - zoek op projecten voor jongeren

 .

Hier vindt u een voorbeeld van het lesmateriaal

Dit lesmateriaal is alleen te verkrijgen via deelname aan het onderwijsprogramma European Parliament Ambassador School/"Een 10 voor Europa".

 .
 

Verslag verdiepingsdag European Parliament Ambassador School, 30 november 2018, Den Haag

 .
 .

Op vrijdag 30 november 2018 was het dan zover, de EPAS verdiepingsdag! De dag begon met een leuke opening over EPAS en de accreditatie van een aantal scholen, waaronder College de Heemlanden uit Houten, het Kalsbeek College uit Woerden, het Canisius uit Almelo, RSG ’t Rijks uit Bergen op Zoom en RSG Enkhuizen.

Vervolgens werd er een inspirerende College Tour gegeven door Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD, ALDE-groep). Docenten kregen ook de kans om haar allerlei vragen te stellen. Daarna gaven Ymie Kroezen van RSG Wolfsbos en Katja van Boxel van het Grotius College een presentatie over hun EPAS practices op school, waardoor veel andere docenten weer nieuwe inspiratie op konden doen voor hun eigen programma op school.

Na de lunch in het Huis van Europa vertrok de hele groep naar Universiteit Leiden om het Migratiespel te spelen. Kortom, het was een zeer geslaagde en leerzame dag!

 
 .
 .

Verslag Junior Ambassador Day, 5 oktober 2018, Zwolle

 

Op vrijdag 5 oktober kwamen 185 junior ambassadeurs bijeen in Zwolle. In de Ontwerpfabriek van Cibap waren ´s ochtends verschillende interactieve workshops. In de middag gingen de scholieren met bestuurders, Europarlementariër Jan Huitema en Commissaris van de Koning Andries Heidema in discussie in het Provinciehuis van Overijssel.

Nadat de dag was geopend door Cibap-directrice Coby Zandbergen verdeelden de juniors zich over vele workshops, zoals de escaperooms ´Vluchteling´ en ´Inburgering´, levend EU-Stratego en konden zij door middel van Virtual Reality de social bubble van Europarlementariër Jan Huitema betreden. De scholieren bespraken ideeën en ontwierpen posters om jongeren naar de stembus te krijgen voor zowel de Provinciale als de Europese verkiezingen.

Na de lunch gingen de juniors door naar het Provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Hier namen zij plaats in de prachtige Statenzaal. Commissaris van de Koning in Overijssel, Andries Heidema, en VVD-Europarlementariër Jan Huitema hadden de tijd genomen om de jongeren te woord te staan. De juniors pitchten hun vele verschillende ideeën, zoals een Netflix-serie om hun leeftijdsgenoten bewust te maken van het recht dat democratie is of gratis koekjes bij het uitbrengen van een stem. De politici namen een door de scholieren ontworpen kroonluchter in ontvangst. Deze was tijdens de workshops gemaakt van gerecycled plastic. Wie weet hangt deze binnenkort in de plenaire zaal van het Europees Parlement of in de Statenzaal van Overijssel? Tot slot vroegen de juniors de heren het hemd van het lijf.

Deze interessante en leerzame dag voor juniors heeft ook het nieuws gehaald. Tijdens het dagdeel bij was een verslaggever van RTV Oost aanwezig. Ook het Zwolse RTV Focus heeft gefilmd en scholieren geïnterviewd. De activiteiten van de dag zijn ook veel gedeeld op social media, hieronder vindt u een klein overzicht:

Het is nog heel even wachten, maar binnenkort verschijnt ook de officiële ´Aftermovie´ van de EPAS Juniordag 2018!

Juniordag 2018 in de media:
https://www.rtvoost.nl/nieuws/299921/Jongeren-praten-met-CvdK-over-verkiezingen-Europees-Parlement-Maak-een-spannende-Netflix-serie
http://www.rtvfocuszwolle.nl/juniordag-europees-parlement-zwolle-meer-jongeren-naar-stemhok-met-netflix-of-festival/amp/

 .

Verslag verdiepingsdag European Parliament Ambassador School, 1 december 2017, Den Haag

 

De rol van een Europarlementariër is vaak om zaken te agenderen. Je kunt niet dingen snel regelen zoals een burgemeester. Dat kan heel frustrerend zijn: Europarlementariër Kati Piri van Partij van de Arbeid (PvdA)​ PvdA Europa​ beantwoordde op vrijdag 1 december de vele vragen van leraren van het #EPambassadorschool programma.

65 leraren die actief meedoen aan het programma waren vrijdag in DenHaag bij Humanity House voor een verdiepingsdag.
Tien scholen werden gecertificeerd als "EP ambassador school". De betrokken leraren vertelden met veel passie over hoe ze de Europese Unie op hun school met hun leerlingen op de kaart hebben gezet.

Twee vluchtelingen van Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs vertelden over hun ontroerende en heftige ervaringen. Ze maakten veel los bij de leraren: er werden flink wat vragen aan Kati Piri gesteld over het vluchtelingenbeleid van de EU.

Elvira Arkensteijn van Nuffic​ Erasmus+ (Erasmusplus-NL) vertelde hoe de procedures voor het verkrijgen van subsidies voor leerlinguitwisseling versimpeld zijn en moedigde alle leraren aan om een subsidie aan te vragen.

 .

Verslag Junior Ambassador Day, 6 oktober 2017, Den Haag

 .

Het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag organiseerde samen met Prodemos op 6 oktober een speciale Junior Ambassador Day voor 200 leerlingen en 50 docenten van 31 scholen die meedoen aan het European Ambassador School programma.

Ze gingen actief meedenken over de Europese Unie en hun rol daarin. Zo namen ze met veel enthousiasme deel aan rollenspellen bij ProDemos en werden hun kritische vragen beantwoord, in de ochtend, door programmamaker Lars Gierveld en, in de middag, door Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy.

De dag werd afgesloten met een mooie groepsfoto voor het Buitenhof...en heel veel selfies met Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy!

 .
 .
 .

Verslag introductiedag European Parliament Ambassador School (EPAS), 17 maart 2017

 .

'Europa is op dit moment een item, er is veel gespreksstof. Genoeg redenen voor middelbare scholen om op een leuke, vrije manier kennis over Europa over te brengen op kinderen in de onder- en bovenbouw!' : hiermee begon de introductiedag van het European Parliament Ambassador School (EPAS) programma van 17 maart voor nieuwsgierige vertegenwoordigers van Nederlandse middelbare scholen.

Na een wat algemenere infosessie volgde een lunch, waar de aanwezigen met elkaar spraken over hoe zij het EPAS programma mogelijk in het curriculum van hun school zouden kunnen toepassen. De lunch werd gevolgd door een informele Q&A. Hopelijk waren de aanwezigen nèt zo enthousiast als de leraren van de 70 scholen die al aan EPAS meedoen!

 .
Leraren tijdens de introductiedag EPAS 17 maart 2017
Leraren tijdens de introductiedag EPAS 17 maart 2017
 .
 .
 .