Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 

Europrofielwedstrijd

Europrofiel is een wedstrijd voor middelbare scholieren die hun profielwerkstuk over de Europese Unie (EU) en Europese democratie willen schrijven. 

 .

Wat kan je winnen?

Met deelname aan de Europrofielwedstrijd maak je kans op een reis naar Brussel en een ontmoeting met een Europarlementariër.

 .
 

Wie kan meedoen?

De EU heeft veel invloed op ons dagelijkse leven en is op veel terreinen actief. Daarom is het een goed onderwerp voor een profielwerkstuk.

Iedere havo- of vwo-leerling die een profielwerkstuk over de EU en/of Europese democratie wil schrijven kan meedoen aan de Europrofiel-wedstrijd, maar gezien het onderwerp is de wedstrijd vooral gericht op de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij. Zowel individuele als gezamenlijke profielwerkstukken kunnen meedoen aan de wedstrijd. In de beoordeling zal er rekening mee gehouden worden door hoeveel personen het profielwerkstuk is geschreven.

De deadline voor het inleveren van de profielwerkstukken is 1 mei 2020.

 .

Wie is de jury?

De beste profielwerkstukken zullen beoordeeld worden door een jury die bestaat uit deskundigen op het gebied van de EU.

 .

Waar let de jury op?

De jury kijkt naar de kwaliteit van de inhoud van het profielwerkstuk. Er wordt gekeken naar de hoofdvraag, het onderzoek en de conclusies die getrokken zijn. Daarnaast zijn ook de kwaliteit van de presentatie en de invalshoek van het onderwerp belangrijk.

 .

Wat is de procedure?

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je het aanmeldformulier invullen (zie hieronder). Het ingevulde aanmeldformulier mail je samen met de digitale versie (pdf) van je profielwerkstuk en een korte samenvatting naar europrofiel@gmail.com. Je kunt je ook alvast aanmelden voor de wedstrijd voordat je profielwerkstuk helemaal af is. Stuur in dat geval alleen het ingevulde aanmeldformulier op naar europrofiel@gmail.com en vermeld daarbij de verwachte inleverdatum. Vergeet dan niet alsnog de eindversie op te sturen vóór 1 mei 2020!

Drie weken na de deadline (1 mei 2020) hoor je of je genomineerd bent. De genomineerden zullen uitgenodigd worden voor de officiële prijsuitreiking in het Huis van Europa in Den Haag.

 .

Wanneer is de deadline?

De deadline voor het inleveren van de profielwerkstukken is 1 mei 2020. De uitslag wordt in de laatste week van mei 2019 bekendgemaakt en in juni 2020 zal de prijsuitreiking van de beste werkstukken plaatsvinden.

Lees meer over de Europrofielwedstrijd in 2019
 .

Vragen over de wedstrijd kunnen gesteld worden door te mailen naar europrofiel@gmail.com

 .

Voorbeeldonderwerpen voor profielwerkstukken:

Europese politieke partijen
De 751 leden van het EP (Europarlementariërs) worden gekozen door de burgers van hun eigen land. Iedere EU-lidstaat heeft een vast aantal Europarlementariërs. Na verkozen te zijn verenigen de leden zich in groepen op grond van hun politieke voorkeur, de fracties. Momenteel zijn er acht fracties. De standpunten binnen de fracties kunnen echter nogal uiteen lopen. Zijn de verschillende richtingen binnen de fracties groter of kleiner dan de overeenkomsten, of ligt dat aan het onderwerp dat behandeld wordt? Stemmen Europarlementariërs meestal hetzelfde als hun fractie of speelt hun nationaliteit toch nog een rol? De Europarlementariërs zijn meestal lid van een nationale politieke partij en worden gekozen door burgers uit hun eigen land. Echter, sommige mensen vinden dat burgers ook op een kandidaat uit een andere lidstaat zouden moeten kunnen stemmen en pleiten voor echte Europese politieke partijen. In hoeverre zou dit mogelijk en wenselijk zijn?
De euroscepsis is in veel lidstaten toegenomen de afgelopen jaren. Ook in het EP zijn enkele eurosceptische partijen te vinden. Wat zijn deze partijen, wat willen ze bereiken en hoe succesvol zijn ze?

Democratisch Deficit
Er wordt dikwijls gezegd dat de besluitvorming in de EU te ver afstaat van de burgers. Bovendien wordt met het 'democratisch deficit' (of 'democratisch tekort') ook het gebrek aan democratische controle op Europese besluiten aangeduid. De EU probeert dit tegen te gaan door vereenvoudiging van de wetgeving, betere voorlichting en door het maatschappelijk middenveld te betrekken bij het beleid. Wat zijn de verschillende meningen over het democratisch deficit in de EU? Is het in de loop van de jaren beter geworden of niet? Is er in de EU werkelijk een gebrek aan democratische controle of heeft de EU vooral last van een imagoprobleem? Wat voor een oplossing(en) zouden er voor deze problemen zijn?

Het Europees Parlement (algemeen)
Het Europees Parlement (EP) is de enige rechtstreeks gekozen instelling van de EU. Sinds 1979 worden de leden rechtstreeks gekozen door de burgers van de lidstaten. Door de jaren heen heeft het EP steeds meer bevoegdheden gekregen. Je zou bijv. kunnen onderzoeken hoe en waarom het EP deze bevoegdheden heeft gekregen en in hoeverre het vergelijkbaar is met een nationaal parlement. Een andere mogelijkheid is uitzoeken hoe en waarom de opkomst bij EP-verkiezingen verschilt in de verschillende lidstaten.

 .

Nuttige websites

http://www.europarl.europa.eu/portal/nl (Europees Parlement)
http://www.europeesparlement.nl (Liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag)
http://ec.europa.eu/index_nl.htm (Europese Commissie)
http://www.europa-nu.nl/ (Europa Nu, onafhankelijke informatie over de EU)
http://euobserver.com/ (Onafhankelijke Engelstalige krant met nieuws over de EU)