Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Informatiebureau van het Europees Parlement in Nederland:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
Europarlementariërs
Europarlementariërs
 

Nederlandse leden per commissie

De parlementaire commissies zijn inmiddels samengesteld en de voorzitters en ondervoorzitters zijn gekozen. Nederland heeft drie ondervoorzitters: Gerben-Jan Gerbrandy (D66) is gekozen tot ondervoorzitter in de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Sophie in 't Veld (D66) is ondervoorzitter in de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en Peter van Dalen (ChristenUnie) bekleedt dezelfde functie in de commissie vervoer en toerisme. Hieronder de Nederlandse Europarlementariërs per commissie.

I. Commissie buitenlandse zaken (76 leden)

Plaatsvervangers:

 .

I. A. Subcommissie mensenrechten (31 leden)

 • Thijs Berman
 • Ria Oomen-Ruijten
 • Daniël van der Stoep

Plaatsvervangers:

 .

I.B. Subcommissie veiligheid en defensie (31 leden)

Geen Nederlandse plaatsvervangers.

 .

II. Commissie ontwikkelingssamenwerking (30 leden)

 • Thijs Berman
 • Daniël van der Stoep

Plaatsvervangers:

 .

III. Commissie internationale handel (31 leden)

Geen Nederlandse leden.

Plaatsvervanger:

 .

IV. Begrotingscommissie (43 leden)

Plaatsvervangers:

 .

V. Commissie begrotingscontrole (30 leden)

Plaatsvervangers:

 .

VI. Commissie economische en monetaire zaken (48 leden)

 • Corien Wortmann-Kool

Plaatsvervangers:

 .

VII. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (49 leden)

 • Marije Cornelissen

Plaatsvervanger:

 .

VIII. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (69 leden)

Plaatsvervangers:

 .

IX. Commissie industrie, onderzoek en energie (61 leden)

 • Judith Merkies

Plaatsvervangers:

 .

X. Commissie interne markt en consumentenbescherming (41 leden)

Plaatsvervangers:

 .

XI. Commissie vervoer en toerisme (47 leden)

Plaatsvervangers:

 • Corien Wortmann-Kool
 .

XII. Commissie regionale ontwikkeling (50 leden)

Geen Nederlandse plaatsvervangers.

 .

XIII. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (44 leden)

Geen Nederlandse leden.

Plaatsvervangers:

 .

XIV. Commissie visserij (25 leden)

Geen Nederlandse leden, noch plaatsvervangers.

 .

XV. Commissie cultuur en onderwijs (31 leden)

Geen Nederlandse plaatsvervangers.

 .

XVI. Commissie juridische zaken (25 leden)

Geen Nederlandse leden, noch plaatsvervangers.

 .

XVII. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (60 leden)

Plaatsvervanger :

 .

XVIII. Commissie constitutionele zaken (24 leden)

Geen Nederlandse leden, noch plaatsvervangers.

 .

XIX. Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (35 leden)

Plaatsvervangers:

 • Kartika Liotard
 • Corien Wortmann-Kool
 .

XX. Commissie verzoekschriften (35 leden)

 • Judith Merkies

Geen Nederlandse plaatsvervangers.