Езикова политика

01-09-2017

Като част от усилията си да насърчава мобилността и интеркултурното разбирателство, ЕС определя изучаването на чужди езици като важен приоритет и финансира многобройни програми и проекти в тази област. ЕС разбира многоезичието като важен елемент от европейската конкурентоспособност. Затова към целите на езиковата политика на ЕС спада и целта всеки европейски гражданин да владее, освен майчиния си език, и два други езика.

Като част от усилията си да насърчава мобилността и интеркултурното разбирателство, ЕС определя изучаването на чужди езици като важен приоритет и финансира многобройни програми и проекти в тази област. ЕС разбира многоезичието като важен елемент от европейската конкурентоспособност. Затова към целите на езиковата политика на ЕС спада и целта всеки европейски гражданин да владее, освен майчиния си език, и два други езика.