Права на пътниците

01-02-2018

Общите правила целят да гарантират минимална помощ за пътниците с всички видове транспорт в случай на значително закъснение или анулиране, и по-специално да защитават най-уязвимите пътници. Те предвиждат също и механизми за обезщетяване. Въпреки това са възможни многобройни дерогации за железопътния или автомобилния транспорт и съдебните искове остават често явление.

Общите правила целят да гарантират минимална помощ за пътниците с всички видове транспорт в случай на значително закъснение или анулиране, и по-специално да защитават най-уязвимите пътници. Те предвиждат също и механизми за обезщетяване. Въпреки това са възможни многобройни дерогации за железопътния или автомобилния транспорт и съдебните искове остават често явление.