Програма „PEACE“ за Северна Ирландия

01-11-2017

Програмата на ЕС „PEACE“ има за цел да подкрепи мира и помирението и да подпомогне икономическото и социалното развитие в Северна Ирландия и пограничния регион на Ирландия.

Програмата на ЕС „PEACE“ има за цел да подкрепи мира и помирението и да подпомогне икономическото и социалното развитие в Северна Ирландия и пограничния регион на Ирландия.