Контрол и правоприлагане в областта на рибарството

01-01-2018

Контролът и правоприлагането в областта на рибарството целят да осигурят правилното прилагане на разпоредбите относно рибарството и при необходимост да наложат спазването на тези правила. В това отношение правомощията и отговорностите се споделят между държавите членки, Комисията и стопанските субекти. Срещу държавите членки, които не спазват правилата, може да бъде започната процедура за нарушение.

Контролът и правоприлагането в областта на рибарството целят да осигурят правилното прилагане на разпоредбите относно рибарството и при необходимост да наложат спазването на тези правила. В това отношение правомощията и отговорностите се споделят между държавите членки, Комисията и стопанските субекти. Срещу държавите членки, които не спазват правилата, може да бъде започната процедура за нарушение.