Комуникационна политика

01-04-2018

Правното основание на необходимостта от ефективна комуникация е Хартата на основните права на Европейския съюз, която гарантира правото на всички граждани да бъдат информирани по европейските въпроси. Институциите на ЕС разработиха няколко инструмента и услуги за поддържане на контакти и информиране на обществеността. От официалното си въвеждане през 2012 г. Европейската гражданска инициатива позволява на гражданите да участват по-пряко в изготвянето на ново законодателство и в европейските въпроси.

Правното основание на необходимостта от ефективна комуникация е Хартата на основните права на Европейския съюз, която гарантира правото на всички граждани да бъдат информирани по европейските въпроси. Институциите на ЕС разработиха няколко инструмента и услуги за поддържане на контакти и информиране на обществеността. От официалното си въвеждане през 2012 г. Европейската гражданска инициатива позволява на гражданите да участват по-пряко в изготвянето на ново законодателство и в европейските въпроси.