Три съседни държави от Източното партньорство в Южен Кавказ

01-02-2018

Политиката на ЕС за Източното партньорство, приета през 2009 г., обхваща шест пост-съветски държави: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна. Партньорството беше създадено с цел подпомагане на усилията за политически, социални и икономически реформи в тези държави, целящи да засилят демократизацията и доброто управление, енергийната сигурност, опазването на околната среда и икономическото и социалното развитие. Всички членове на Източното партньорство (с изключение на Беларус, чието членство е временно преустановено) участват в Парламентарната асамблея Евронест.

Политиката на ЕС за Източното партньорство, приета през 2009 г., обхваща шест пост-съветски държави: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна. Партньорството беше създадено с цел подпомагане на усилията за политически, социални и икономически реформи в тези държави, целящи да засилят демократизацията и доброто управление, енергийната сигурност, опазването на околната среда и икономическото и социалното развитие. Всички членове на Източното партньорство (с изключение на Беларус, чието членство е временно преустановено) участват в Парламентарната асамблея Евронест.