Югоизточна Азия

01-01-2018

ЕС полага усилия за изграждането на по-тесни връзки с държавите от Югоизточна Азия и насърчава регионалната интеграция с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН). ЕС е силен икономически фактор в Югоизточна Азия и важен донор на помощ за развитие, като полага усилия за насърчаване на изграждането на институциите, демокрацията, доброто управление и правата на човека.

ЕС полага усилия за изграждането на по-тесни връзки с държавите от Югоизточна Азия и насърчава регионалната интеграция с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН). ЕС е силен икономически фактор в Югоизточна Азия и важен донор на помощ за развитие, като полага усилия за насърчаване на изграждането на институциите, демокрацията, доброто управление и правата на човека.