Европейска гражданска инициатива

01-02-2018

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е важен инструмент на демокрацията на участието в Европейския съюз, който позволява на един милион граждани на ЕС, живеещи в най-малко една четвърт от държавите членки, да приканят Комисията да внесе предложение за законодателен акт във връзка с прилагането на Договорите на ЕС. От влизането в сила на Регламент (ЕС) № 211/2011, с който бяха определени подробни процедури и условия за ЕГИ, на Комисията бяха представени четири успешни инициативи.

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е важен инструмент на демокрацията на участието в Европейския съюз, който позволява на един милион граждани на ЕС, живеещи в най-малко една четвърт от държавите членки, да приканят Комисията да внесе предложение за законодателен акт във връзка с прилагането на Договорите на ЕС. От влизането в сила на Регламент (ЕС) № 211/2011, с който бяха определени подробни процедури и условия за ЕГИ, на Комисията бяха представени четири успешни инициативи.