Управление на външните граници

01-04-2018

Политиката на ЕС за управление на границите претърпя значителни промени във връзка с безпрецедентния приток на бежанци и незаконни мигранти, и по-специално от средата на 2015 г., когато се проявиха редица недостатъци в политиките на ЕС относно външните граници и миграцията. Предизвикателствата, свързани с увеличаването на смесените миграционни потоци към ЕС и повишената загриженост за сигурността, предизвикаха нов период на дейност в областта на защитата на външните граници на ЕС, който също така оказва въздействие върху неговите вътрешни граници.

Политиката на ЕС за управление на границите претърпя значителни промени във връзка с безпрецедентния приток на бежанци и незаконни мигранти, и по-специално от средата на 2015 г., когато се проявиха редица недостатъци в политиките на ЕС относно външните граници и миграцията. Предизвикателствата, свързани с увеличаването на смесените миграционни потоци към ЕС и повишената загриженост за сигурността, предизвикаха нов период на дейност в областта на защитата на външните граници на ЕС, който също така оказва въздействие върху неговите вътрешни граници.