Интелектуална, индустриална и търговска собственост

01-02-2018

Интелектуалната собственост се отнася до всички изключителни права върху интелектуалните произведения. Тя включва две категории права: индустриалната собственост, която включва изобретения (патенти), търговски марки, промишлени дизайни и модели и наименования за произход, и авторското право, което обхваща художествени и литературни произведения. След влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз през 2009 г. ЕС разполага с изрична компетентност в областта на правата върху интелектуалната собственост (член 118).

Интелектуалната собственост се отнася до всички изключителни права върху интелектуалните произведения. Тя включва две категории права: индустриалната собственост, която включва изобретения (патенти), търговски марки, промишлени дизайни и модели и наименования за произход, и авторското право, което обхваща художествени и литературни произведения. След влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз през 2009 г. ЕС разполага с изрична компетентност в областта на правата върху интелектуалната собственост (член 118).