Малки и средни предприятия

01-01-2018

Микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП) съставляват 99% от дружествата в ЕС. Те осигуряват две трети от работните места в частния сектор и допринасят за повече от половината от общата добавена стойност, създавана от предприятията в ЕС. Приети са различни програми за действие с цел подкрепа на МСП, сред които е Законодателният акт за малкия бизнес в Европа, „Хоризонт 2020“ и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME). Тяхната цел е да се повиши конкурентоспособността на МСП чрез научни изследвания и иновации и да се осигури по-добър достъп до финансиране за МСП.

Микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП) съставляват 99% от дружествата в ЕС. Те осигуряват две трети от работните места в частния сектор и допринасят за повече от половината от общата добавена стойност, създавана от предприятията в ЕС. Приети са различни програми за действие с цел подкрепа на МСП, сред които е Законодателният акт за малкия бизнес в Европа, „Хоризонт 2020“ и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME). Тяхната цел е да се повиши конкурентоспособността на МСП чрез научни изследвания и иновации и да се осигури по-добър достъп до финансиране за МСП.