Европейска система за финансов надзор (ЕСФН)

01-02-2018

Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) e многопластова система от микро- и макропруденциални органи, която включва Европейския съвет за системен риск, трите европейски надзорни органи и националните надзорни органи. ЕСФН има за цел осигуряването на последователно и съгласувано прилагане на финансовия надзор в ЕС. Тази надзорна система претърпява понастоящем промени поради въвеждането на банковия съюз и очакваното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.

Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) e многопластова система от микро- и макропруденциални органи, която включва Европейския съвет за системен риск, трите европейски надзорни органи и националните надзорни органи. ЕСФН има за цел осигуряването на последователно и съгласувано прилагане на финансовия надзор в ЕС. Тази надзорна система претърпява понастоящем промени поради въвеждането на банковия съюз и очакваното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.