Рамката на ЕС за фискалните политики

01-01-2018

За гарантиране на стабилността на Икономическия и паричен съюз е необходима силна рамка за избягване на неустойчивост на публичните финанси. В края на 2011 r. влезе в сила реформа (част от т.нар. „Пакет от шест акта“), с която се изменя Пактът за стабилност и растеж. Друга реформа беше въведена с влизането в сила в началото на 2013 r. на междуправителствения Договор за стабилност, координиране и управление, който включва Фискалния пакт. Регламент относно оценката на националните проекти за бюджетни планове (част от т.нар. „Пакет от два акта“) влезе в сила през май 2013 r.

За гарантиране на стабилността на Икономическия и паричен съюз е необходима силна рамка за избягване на неустойчивост на публичните финанси. В края на 2011 r. влезе в сила реформа (част от т.нар. „Пакет от шест акта“), с която се изменя Пактът за стабилност и растеж. Друга реформа беше въведена с влизането в сила в началото на 2013 r. на междуправителствения Договор за стабилност, координиране и управление, който включва Фискалния пакт. Регламент относно оценката на националните проекти за бюджетни планове (част от т.нар. „Пакет от два акта“) влезе в сила през май 2013 r.