Многогодишна финансова рамка

01-02-2018

До момента има пет многогодишни финансови рамки (МФР). Договорът от Лисабон превърна МФР от междуинституционално споразумение в правно обвързващ акт. Установена за срок от поне пет години, МФР трябва да осигури систематичност в развитието на разходите на Съюза в рамките на неговите собствени ресурси и определя разпоредби, с които годишният бюджет на Съюза трябва да бъде в съответствие, като по този начин полага крайъгълния камък на финансовата дисциплина.

До момента има пет многогодишни финансови рамки (МФР). Договорът от Лисабон превърна МФР от междуинституционално споразумение в правно обвързващ акт. Установена за срок от поне пет години, МФР трябва да осигури систематичност в развитието на разходите на Съюза в рамките на неговите собствени ресурси и определя разпоредби, с които годишният бюджет на Съюза трябва да бъде в съответствие, като по този начин полага крайъгълния камък на финансовата дисциплина.