Автомобилен транспорт: стандарти за движението и за безопасността

01-02-2018

ЕС си е поставил за цел създаването на европейско пространство на пътна безопасност през десетилетието 2010—2020 г. Компетентността в тази област е предимно национална. Ето защо ЕС съсредоточава своите мерки върху техническото състояние на превозните средства, превоза на опасни товари и безопасността на пътните мрежи.

ЕС си е поставил за цел създаването на европейско пространство на пътна безопасност през десетилетието 2010—2020 г. Компетентността в тази област е предимно национална. Ето защо ЕС съсредоточава своите мерки върху техническото състояние на превозните средства, превоза на опасни товари и безопасността на пътните мрежи.