Морски транспорт: стратегически подход

01-02-2018

Нормите на ЕС относно морския транспорт са съсредоточени основно върху прилагането на принципа на свободно движение на услуги и правилното прилагане на правилата на конкуренцията, като същевременно се гарантира високо равнище на безопасност, добри условия на труд и екологични стандарти.

Нормите на ЕС относно морския транспорт са съсредоточени основно върху прилагането на принципа на свободно движение на услуги и правилното прилагане на правилата на конкуренцията, като същевременно се гарантира високо равнище на безопасност, добри условия на труд и екологични стандарти.