Туризъм

01-06-2017

От декември 2009 г. туризмът разполага със собствено правно основание. Той, обаче, все още не разполага с отделен бюджет в рамките на текущата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014-2020 г. или в последното предложение за МФР за периода 2021-2027 г.

От декември 2009 г. туризмът разполага със собствено правно основание. Той, обаче, все още не разполага с отделен бюджет в рамките на текущата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014-2020 г. или в последното предложение за МФР за периода 2021-2027 г.