Южни партньори

01-02-2018

Европейската политика за съседство (ЕПС) обхваща Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис. Тя се състои от двустранни политики между ЕС и 10-те отделни държави партньори, допълнени от регионална рамка за сътрудничество — Съюза за Средиземноморието. В отговор на демократичните въстания в региона на южните съседни страни ЕС засили подкрепата си за демократичните промени. През 2015 г. ЕС преразгледа отново европейската политика за съседство.

Европейската политика за съседство (ЕПС) обхваща Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис. Тя се състои от двустранни политики между ЕС и 10-те отделни държави партньори, допълнени от регионална рамка за сътрудничество — Съюза за Средиземноморието. В отговор на демократичните въстания в региона на южните съседни страни ЕС засили подкрепата си за демократичните промени. През 2015 г. ЕС преразгледа отново европейската политика за съседство.