Отбранителна промишленост

01-02-2018

С оборот от 97,3 милиарда евро през 2014 г., 500 000 пряко наети лица и 1,2 млн. непреки работни места европейската отбранителна промишленост е основен промишлен сектор. Тя се характеризира с икономически и технологични компоненти, които са важни фактори за конкурентоспособността на европейската промишленост. Европейската агенция за отбрана е създадена през 2004 г. и има за цел да допринася за развитието на тази промишленост. Този сектор понастоящем е изправен пред предизвикателства като раздробеността на пазара и намаляването на разходите за отбрана.

С оборот от 97,3 милиарда евро през 2014 г., 500 000 пряко наети лица и 1,2 млн. непреки работни места европейската отбранителна промишленост е основен промишлен сектор. Тя се характеризира с икономически и технологични компоненти, които са важни фактори за конкурентоспособността на европейската промишленост. Европейската агенция за отбрана е създадена през 2004 г. и има за цел да допринася за развитието на тази промишленост. Този сектор понастоящем е изправен пред предизвикателства като раздробеността на пазара и намаляването на разходите за отбрана.