Икономическо управление

01-04-2018

Икономическо управление е системата от институции и процедури, установени за постигане на целите на Съюза в икономическата област, а именно координация на икономическите политики за насърчаване на икономическия и социалния напредък за ЕС и неговите граждани. Започналата през 2008 r. финансова, фискална и икономическа криза показа, че ЕС се нуждае от по-ефективен модел на икономическо управление, отколкото икономическата и фискалната координация, прилагани дотогава. Измененията в икономическото управление включват засилена координация и наблюдение на фискалните и макроикономическите политики и установяване на рамка за управление на финансови кризи.

Икономическо управление е системата от институции и процедури, установени за постигане на целите на Съюза в икономическата област, а именно координация на икономическите политики за насърчаване на икономическия и социалния напредък за ЕС и неговите граждани. Започналата през 2008 r. финансова, фискална и икономическа криза показа, че ЕС се нуждае от по-ефективен модел на икономическо управление, отколкото икономическата и фискалната координация, прилагани дотогава. Измененията в икономическото управление включват засилена координация и наблюдение на фискалните и макроикономическите политики и установяване на рамка за управление на финансови кризи.