Европейската година за развитие

04-03-2015

Във време на икономическа криза, когато европейците се изкушават да се фокусират върху собствените си трудности, ЕС насочва политическото си внимание към развиващия се свят, в съответствие с девиза «Нашият свят, нашето бъдеще, нашето достойнство». Очаква се 2015 г. да бъде година от ключово значение в глобален мащаб, поради изтичането на срока за постигане на Целите на Хилядолетието за развитие, заедно със специалната среща на високо равнище на ООН относно програмата за целите за устойчиво развитие, предвидена за септември 2015 г. и конференцията по въпросите на климата в Париж през декември.

Във време на икономическа криза, когато европейците се изкушават да се фокусират върху собствените си трудности, ЕС насочва политическото си внимание към развиващия се свят, в съответствие с девиза «Нашият свят, нашето бъдеще, нашето достойнство». Очаква се 2015 г. да бъде година от ключово значение в глобален мащаб, поради изтичането на срока за постигане на Целите на Хилядолетието за развитие, заедно със специалната среща на високо равнище на ООН относно програмата за целите за устойчиво развитие, предвидена за септември 2015 г. и конференцията по въпросите на климата в Париж през декември.