Kачество на образованието и грижите в ранна детска възраст

15-05-2013

Настоящото проучване разглежда развитието на политиката по въпроса за образованието и грижите в ранна детска възраст в цяла Европа. Развитието на политиката на ЕС в последно време е насочено към предлагане на структура и рамка за развитието на политиката на национално равнище. Посредством обединяването на съществуващите данни от различни източници и провеждането на допълнителни по- задълбочени проучвания по държави настоящото проучване предлага основополагащи стълбове за качествено образование и грижи в ранна детска възраст. Освен това, въз основа на задълбочено проучване на добри практики в ЕС настоящият документ дава предложения и препоръки за развитието на качествено образование и грижи в ранна детска възраст в целия ЕС.

Настоящото проучване разглежда развитието на политиката по въпроса за образованието и грижите в ранна детска възраст в цяла Европа. Развитието на политиката на ЕС в последно време е насочено към предлагане на структура и рамка за развитието на политиката на национално равнище. Посредством обединяването на съществуващите данни от различни източници и провеждането на допълнителни по- задълбочени проучвания по държави настоящото проучване предлага основополагащи стълбове за качествено образование и грижи в ранна детска възраст. Освен това, въз основа на задълбочено проучване на добри практики в ЕС настоящият документ дава предложения и препоръки за развитието на качествено образование и грижи в ранна детска възраст в целия ЕС.