„Еразъм за всички“ (2014—2020 г.)

16-04-2012

Предложената програма „Еразъм за всички“ (2014—2020 г.) предвижда обединяване на широк кръг от дейности на ЕС в областта на висшето, училищното, професионалното образование и обучението за възрастни, политиката за младежта и масовия спорт. Настоящата информационна бележка представя и разглежда предложените контекст, архитектура, съдържание и структура на управление. Тя отправя и десет препоръки, чиято цел е да се гарантира, че предложената програма не само се стреми да рационализира ефективността на управлението, но и обръща достатъчно внимание на индивидуалните нужди от политики в различните сектори. Накрая тя представя подробно изложение на планираното разпределение на дейностите и бюджета.

Предложената програма „Еразъм за всички“ (2014—2020 г.) предвижда обединяване на широк кръг от дейности на ЕС в областта на висшето, училищното, професионалното образование и обучението за възрастни, политиката за младежта и масовия спорт. Настоящата информационна бележка представя и разглежда предложените контекст, архитектура, съдържание и структура на управление. Тя отправя и десет препоръки, чиято цел е да се гарантира, че предложената програма не само се стреми да рационализира ефективността на управлението, но и обръща достатъчно внимание на индивидуалните нужди от политики в различните сектори. Накрая тя представя подробно изложение на планираното разпределение на дейностите и бюджета.