Структурните политики и политиката на сближаване след Договора от Лисабон

15-02-2010

Договорът от Лисабон очевидно има важни последици за структурните политики и политиката на сближаване. Настоящото проучване анализира промените, настъпващи в политиките, които са от компетентността на Дирекция Б на Генералната дирекция по вътрешни политики към Европейския парламент (от институционален, процедурен и финансов характер, както и по същество – правни основания).

Договорът от Лисабон очевидно има важни последици за структурните политики и политиката на сближаване. Настоящото проучване анализира промените, настъпващи в политиките, които са от компетентността на Дирекция Б на Генералната дирекция по вътрешни политики към Европейския парламент (от институционален, процедурен и финансов характер, както и по същество – правни основания).