Области, в които Парламентът даде своя принос за структурната политика и политиката на сближаване

15-01-2009

Настоящата докладна записка предоставя информация относно въпроси, по които Европейският парламент изигра важна роля в текущия законодателен мандат, започнал през 2004 г. Тя е структурирана съобразно сферите на компетентност на отделните комисии и обхваща транспорта, регионалното развитие, селското стопанство, рибното стопанство и културата и образованието.

Настоящата докладна записка предоставя информация относно въпроси, по които Европейският парламент изигра важна роля в текущия законодателен мандат, започнал през 2004 г. Тя е структурирана съобразно сферите на компетентност на отделните комисии и обхваща транспорта, регионалното развитие, селското стопанство, рибното стопанство и културата и образованието.