Азиатска организирана престъпност в Европейския съюз

15-06-2011

В настоящите бележки се посочва, че азиатската организирана престъпност — сравнително ново явление — е навлязла в престъпната сфера на известен брой страни от ЕС. В бележките се анализират начинът, по който дейностите на азиатски престъпни групировки са свързани с мигрантските общности, и областите, които са засегнати от тези дейности. Последните включват изнудване, трафик на хора и изпиране на пари. В сътрудничество с други, неазиатски, престъпни групировки, азиатската организирана престъпност действа в области като производството на и търговията със забранени наркотични вещества, уреждането на спортни срещи и фалшифицирането на потребителски стоки. В настоящите бележки се предлагат подходящи решения за справяне с тази конкретна форма на организирана престъпност.

В настоящите бележки се посочва, че азиатската организирана престъпност — сравнително ново явление — е навлязла в престъпната сфера на известен брой страни от ЕС. В бележките се анализират начинът, по който дейностите на азиатски престъпни групировки са свързани с мигрантските общности, и областите, които са засегнати от тези дейности. Последните включват изнудване, трафик на хора и изпиране на пари. В сътрудничество с други, неазиатски, престъпни групировки, азиатската организирана престъпност действа в области като производството на и търговията със забранени наркотични вещества, уреждането на спортни срещи и фалшифицирането на потребителски стоки. В настоящите бележки се предлагат подходящи решения за справяне с тази конкретна форма на организирана престъпност.