Pолята на местните органи за справяне със социалните различия

15-05-2009

Настоящото проучване представлява критичен анализ на правомощията на местните органи, инструментите и ролята им за справяне със социалните различия. То предоставя общо описание на разнообразните структури на местните органи в рамките на ЕС, последвано от подробен анализ на начините, по които тези органи се справят с предизвикателствата на конкретни политики. Проучването се илюстрира с примери от 13 различни местни органи - техните предизвикателства, приоритети, подходи и изисквания. Проучването има за цел да набележи общи фактори, които водят до успеха или неуспеха на тези подходи, и да предложи евентуални решения.

Настоящото проучване представлява критичен анализ на правомощията на местните органи, инструментите и ролята им за справяне със социалните различия. То предоставя общо описание на разнообразните структури на местните органи в рамките на ЕС, последвано от подробен анализ на начините, по които тези органи се справят с предизвикателствата на конкретни политики. Проучването се илюстрира с примери от 13 различни местни органи - техните предизвикателства, приоритети, подходи и изисквания. Проучването има за цел да набележи общи фактори, които водят до успеха или неуспеха на тези подходи, и да предложи евентуални решения.

Външен автор

Peter Schneidewind (Metis GmbH), Hannes Wimmer (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Szabolcs Klubuk (Metis GmbH) and Christoph Gollner (Assistant researcher of Metis GmbH)