Как регионалните политики и политиката на сближаване се справят с демографските предизвикателства?

16-09-2013

В това проучване се прави преглед на регионални демографски структури и тенденции в ЕС, като се поставя акцент върху тяхното евентуално отражение върху социално-икономическото и териториално сближаване и ролята на политиката на сближаване за справяне с демографските промени. То анализира в подробности как и до каква степен в периода 2007-13 г. Европейската политика на сближаване и структурните фондове са се справяли с демографската промяна на регионално равнище, с цел да се изведат полезни индикации за това как политиката на сближаване би могла да бъде по- ефективна през идния програмен период (2014-2020 г.). Проучването съдържа литература и преглед на данни за демографските и пространствени тенденциите в регионите на ЕС и основните развития в политиките; преглед на програмните документи на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г.; задълбочен теренен анализ на десет регионални изследвания на конкретни случаи и добри практики, и накрая – хоризонтален прочит на основните констатации за достигането до заключения и препоръки за политиките за програмния период 2014-2020 г.

В това проучване се прави преглед на регионални демографски структури и тенденции в ЕС, като се поставя акцент върху тяхното евентуално отражение върху социално-икономическото и териториално сближаване и ролята на политиката на сближаване за справяне с демографските промени. То анализира в подробности как и до каква степен в периода 2007-13 г. Европейската политика на сближаване и структурните фондове са се справяли с демографската промяна на регионално равнище, с цел да се изведат полезни индикации за това как политиката на сближаване би могла да бъде по- ефективна през идния програмен период (2014-2020 г.). Проучването съдържа литература и преглед на данни за демографските и пространствени тенденциите в регионите на ЕС и основните развития в политиките; преглед на програмните документи на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г.; задълбочен теренен анализ на десет регионални изследвания на конкретни случаи и добри практики, и накрая – хоризонтален прочит на основните констатации за достигането до заключения и препоръки за политиките за програмния период 2014-2020 г.

Външен автор

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)