Обществени поръчки и политика на сближаване

15-06-2012

Настоящото проучване изследва връзката между две основни области от обществен интерес — обществените поръчки и политиката на сближаване, като в началото обяснява как и къде се използват обществените поръчки в контекста на политиката на сближаване, след което анализира текущата ситуация в ЕС, транспонирането на разпоредбите относно обществените поръчки в националното законодателство и продължаващата реформа на правната рамка. Значението на обществените поръчки в рамките на политиката на сближаване на ЕС е основният акцент в проучването. Използвани са типични примери от практическия опит в допълнение на информацията, получена чрез проучване на документи. Редица събеседвания, проведени със специалисти в областта на политиката на сближаване, допринесоха за изготвянето на редица препоръки в края на проучването.

Настоящото проучване изследва връзката между две основни области от обществен интерес — обществените поръчки и политиката на сближаване, като в началото обяснява как и къде се използват обществените поръчки в контекста на политиката на сближаване, след което анализира текущата ситуация в ЕС, транспонирането на разпоредбите относно обществените поръчки в националното законодателство и продължаващата реформа на правната рамка. Значението на обществените поръчки в рамките на политиката на сближаване на ЕС е основният акцент в проучването. Използвани са типични примери от практическия опит в допълнение на информацията, получена чрез проучване на документи. Редица събеседвания, проведени със специалисти в областта на политиката на сближаване, допринесоха за изготвянето на редица препоръки в края на проучването.