Въздействието от евентуално разширяване на ниво ес на зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, така че те да обхванат цялата брегова ивица на европейския съюз

15-05-2012

Настоящата информационна бележка предоставя задълбочен анализ на въздействието от едно политическо решение относно зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECA) като цяло и относно тяхното допълнително разширяване с цел те да обхванат всички приморски райони по крайбрежието на ЕС. За тази цел в нея е включена релевантна основна информация, както и резултатите от изследванията, които ще послужат за подпомагането на парламентарните разисквания относно целесъобразността на разширяването на SECA към крайбрежните региони на ЕС. Извън рамките на целта за подпомагане на разработването на политики, тя съдържа и важни факти и цифри, както и актуализирани сведения, за друго научно становище, основаващи се на констатациите от разширено проучване по тази тема.

Настоящата информационна бележка предоставя задълбочен анализ на въздействието от едно политическо решение относно зоните за контрол на емисиите на серни оксиди (SECA) като цяло и относно тяхното допълнително разширяване с цел те да обхванат всички приморски райони по крайбрежието на ЕС. За тази цел в нея е включена релевантна основна информация, както и резултатите от изследванията, които ще послужат за подпомагането на парламентарните разисквания относно целесъобразността на разширяването на SECA към крайбрежните региони на ЕС. Извън рамките на целта за подпомагане на разработването на политики, тя съдържа и важни факти и цифри, както и актуализирани сведения, за друго научно становище, основаващи се на констатациите от разширено проучване по тази тема.