Въздействието от разделението между управлението на инфраструктурата и транспортните операции в железопътния сектор в Европейския съюз

16-05-2011

Настоящата бележка прави преглед на извършването на вертикално разделение в европейския железопътен сектор. В нея се обсъждат предимствата и недостатъците на вертикалното разделение, както и неговото икономическо и оперативно въздействие и въздействието върху безопасността и потребителите. Различните подходи към вертикалното разделение са довели до различни резултати, някои от които са оказали значително положително въздействие върху конкурентното развитие на железопътния транспорт, а други по-малко. Настоящата бележка представя резултатите от направен сравнителен анализ, позовавайки се на различни материали.

Настоящата бележка прави преглед на извършването на вертикално разделение в европейския железопътен сектор. В нея се обсъждат предимствата и недостатъците на вертикалното разделение, както и неговото икономическо и оперативно въздействие и въздействието върху безопасността и потребителите. Различните подходи към вертикалното разделение са довели до различни резултати, някои от които са оказали значително положително въздействие върху конкурентното развитие на железопътния транспорт, а други по-малко. Настоящата бележка представя резултатите от направен сравнителен анализ, позовавайки се на различни материали.