Проучване за Комисията по Култура и Образование — Малцинствените езици и образованието: най-добри практики и евентуални предизвикателства

15-02-2017

Настоящият доклад съдържа задълбочен сравнителен анализ на тринадесет конкретни езика с цел да се проучи ситуацията с малцинствените езици в рамките на образованието в Европа. Очертават се някои най-добри практики и се изтъкват предизвикателствата, пред които са изправени малцинствените езици в сферата на образованието. Обърнато е специално внимание на професионалното образование и професионалните перспективи. И накрая, в настоящия доклад се отправят препоръки относно начините, по които ЕС може да оказва подкрепа за малцинствените езици в рамките на образованието.

Настоящият доклад съдържа задълбочен сравнителен анализ на тринадесет конкретни езика с цел да се проучи ситуацията с малцинствените езици в рамките на образованието в Европа. Очертават се някои най-добри практики и се изтъкват предизвикателствата, пред които са изправени малцинствените езици в сферата на образованието. Обърнато е специално внимание на професионалното образование и професионалните перспективи. И накрая, в настоящия доклад се отправят препоръки относно начините, по които ЕС може да оказва подкрепа за малцинствените езици в рамките на образованието.