ThinkTank logo Документи, които допринасят за изготвянето на ново законодателство на ЕС
Публикувано на 19-06-2019

Electing the European Parliament's President

19-06-2019

At the July I plenary sitting, the newly elected European Parliament (EP) is due to elect its 31st President, to hold office until mid-term at the beginning of 2022, when a new election for Parliament’s President will be held. The President has an important and increasingly visible function in the EU institutional and international setting, mirroring the influential role of the Parliament as shaper of EU policies and co-legislator.

At the July I plenary sitting, the newly elected European Parliament (EP) is due to elect its 31st President, to hold office until mid-term at the beginning of 2022, when a new election for Parliament’s President will be held. The President has an important and increasingly visible function in the EU institutional and international setting, mirroring the influential role of the Parliament as shaper of EU policies and co-legislator.

Outlook for the European Council and Euro Summit meetings, 20-21 June 2019

19-06-2019

The June 2019 European Council will discuss, and potentially agree on, high-level appointments to EU institutions and adopt the 2019-2024 strategic agenda. Other agenda topics are the next Multiannual Financial Framework (MFF), the EU’s common climate ambition, disinformation, enlargement and foreign policy issues, including relations with Russia. EU-27 leaders will meet for a Euro Summit in extended format to discuss the report submitted by the Eurogroup on EMU reforms.

The June 2019 European Council will discuss, and potentially agree on, high-level appointments to EU institutions and adopt the 2019-2024 strategic agenda. Other agenda topics are the next Multiannual Financial Framework (MFF), the EU’s common climate ambition, disinformation, enlargement and foreign policy issues, including relations with Russia. EU-27 leaders will meet for a Euro Summit in extended format to discuss the report submitted by the Eurogroup on EMU reforms.

Разходи на Съюза

01-05-2018

Бюджетните разходи се одобряват съвместно от Съвета и Парламента. При годишния бюджет на ЕС трябва да се спазват бюджетните ограничения, договорени по многогодишната финансова рамка (МФР) за различни програми и политики, например тези в областта на сближаването, селското стопанство и външните отношения. Инструментите за гъвкавост гарантират, че ЕС може да реагира в случай на неочаквани нужди. Използването на финансовите инструменти създава ефект на лоста във връзка с разходите на ЕС.

Бюджетните разходи се одобряват съвместно от Съвета и Парламента. При годишния бюджет на ЕС трябва да се спазват бюджетните ограничения, договорени по многогодишната финансова рамка (МФР) за различни програми и политики, например тези в областта на сближаването, селското стопанство и външните отношения. Инструментите за гъвкавост гарантират, че ЕС може да реагира в случай на неочаквани нужди. Използването на финансовите инструменти създава ефект на лоста във връзка с разходите на ЕС.

Многогодишна финансова рамка

01-02-2018

До момента има пет многогодишни финансови рамки (МФР). Договорът от Лисабон превърна МФР от междуинституционално споразумение в правно обвързващ акт. Установена за срок от поне пет години, МФР трябва да осигури систематичност в развитието на разходите на Съюза в рамките на неговите собствени ресурси и определя разпоредби, с които годишният бюджет на Съюза трябва да бъде в съответствие, като по този начин полага крайъгълния камък на финансовата дисциплина.

До момента има пет многогодишни финансови рамки (МФР). Договорът от Лисабон превърна МФР от междуинституционално споразумение в правно обвързващ акт. Установена за срок от поне пет години, МФР трябва да осигури систематичност в развитието на разходите на Съюза в рамките на неговите собствени ресурси и определя разпоредби, с които годишният бюджет на Съюза трябва да бъде в съответствие, като по този начин полага крайъгълния камък на финансовата дисциплина.

Изпълнение на бюджета

01-01-2018

Комисията отговаря за изпълнението на бюджета в сътрудничество с държавите членки, под политическия контрол на Европейския парламент.

Комисията отговаря за изпълнението на бюджета в сътрудничество с държавите членки, под политическия контрол на Европейския парламент.

Общата селскостопанска политика (ОСП) и Договорът

01-04-2018

След влизането в сила на Римския договор селскостопанските политики на държавите членки бяха заменени с механизми за намеса на общностно равнище. Основите на общата селскостопанска политика останаха непроменени от Римския договор насам, с изключение на правилата относно процедурата на вземане на решения. Договорът от Лисабон призна съвместното вземане на решение като „обикновена законодателна процедура“ на общата селскостопанска политика, с която се замества процедурата на консултация.

След влизането в сила на Римския договор селскостопанските политики на държавите членки бяха заменени с механизми за намеса на общностно равнище. Основите на общата селскостопанска политика останаха непроменени от Римския договор насам, с изключение на правилата относно процедурата на вземане на решения. Договорът от Лисабон призна съвместното вземане на решение като „обикновена законодателна процедура“ на общата селскостопанска политика, с която се замества процедурата на консултация.

Финансиране на ОСП

01-04-2018

Традиционно финансирането на Общата селскостопанска политика се осигурява от един фонд — Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), който на 1 януари 2007 г. беше заменен от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Традиционно финансирането на Общата селскостопанска политика се осигурява от един фонд — Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), който на 1 януари 2007 г. беше заменен от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Инструментите на ОСП и техните реформи

01-04-2018

Общата селскостопанска политика (ОСП) претърпя през годините пет големи реформи, от които последните две са през 2003 г. (междинен преглед), през 2009 г. („оценка на здравословното състояние“) и през 2013 г. (за финансовия период 2014—2020 г.). Първите дискусии относно ОСП след 2020 г. започнаха през 2016 г., а съответните законодателни предложения бяха представени през юни 2018 г.

Общата селскостопанска политика (ОСП) претърпя през годините пет големи реформи, от които последните две са през 2003 г. (междинен преглед), през 2009 г. („оценка на здравословното състояние“) и през 2013 г. (за финансовия период 2014—2020 г.). Първите дискусии относно ОСП след 2020 г. започнаха през 2016 г., а съответните законодателни предложения бяха представени през юни 2018 г.

Първият стълб на ОСП: І — Обща организация на пазарите (ООП) на селскостопански продукти

01-04-2018

ООП включва пазарните мерки, предвидени в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП). Последователните реформи доведоха до сливането през 2007 г. на 21 ООП в единна ООП, отнасяща се до всички селскостопански продукти. Едновременно с това преразглеждането на общата селскостопанска политика (ОСП) постепенно ориентира в още по-голяма степен тази политика към пазарите и намали обхвата на инструментите за намеса; последните понастоящем се считат за „защитни мрежи“, които следва да се използват единствено ...

ООП включва пазарните мерки, предвидени в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП). Последователните реформи доведоха до сливането през 2007 г. на 21 ООП в единна ООП, отнасяща се до всички селскостопански продукти. Едновременно с това преразглеждането на общата селскостопанска политика (ОСП) постепенно ориентира в още по-голяма степен тази политика към пазарите и намали обхвата на инструментите за намеса; последните понастоящем се считат за „защитни мрежи“, които следва да се използват единствено в случай на криза.

Първи стълб на общата селскостопанска политика (ОСП): II — Пряко подпомагане на селските стопанства

01-04-2018

Реформата от 2003 г. и „Здравният преглед“ от 2009 г. отделиха по-голямата част от директното подпомагане и го прехвърлиха към новата схема на единно плащане (СЕП) и опростената схема за плащане на единица площ за новите държави членки. Регламент (ЕО) № 1307/2013 определя нова система за преки плащания, считано от 1-ви януари 2015 г.

Реформата от 2003 г. и „Здравният преглед“ от 2009 г. отделиха по-голямата част от директното подпомагане и го прехвърлиха към новата схема на единно плащане (СЕП) и опростената схема за плащане на единица площ за новите държави членки. Регламент (ЕО) № 1307/2013 определя нова система за преки плащания, считано от 1-ви януари 2015 г.

Предстоящи събития

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Други мероприятия -
EPRS

Инфографики

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.

Публикации на Think Tank

Отговорност за съдържанието на всички документи, съдържащи се на уебсайта Think Tank, носи изцяло авторът. Мненията, изразени в тях, не отразяват непременно официалната позиция на Европейския парламент. Съдържанието е насочено към членовете и служителите на ЕП във връзка с тяхната парламентарна работа.

Think Tank се намира на...