7

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
Дата

Обществено здравеопазване

01-02-2018

Договорът от Лисабон потвърждава значението на здравната политика като в него се посочва, че „при разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве“. Тази цел трябва да се постигне чрез подкрепа на Общността за държавите членки, както и чрез насърчаване на сътрудничеството. Основната отговорност за закрила на здравето и по-специално за системите на здравеопазване, продължава да се носи от държавите членки. Въпреки това ...

Договорът от Лисабон потвърждава значението на здравната политика като в него се посочва, че „при разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве“. Тази цел трябва да се постигне чрез подкрепа на Общността за държавите членки, както и чрез насърчаване на сътрудничеството. Основната отговорност за закрила на здравето и по-специално за системите на здравеопазване, продължава да се носи от държавите членки. Въпреки това ЕС играе важна роля за подобряване на общественото здраве, предотвратяване и контролиране на заболяванията, както и за ограничаване източниците на опасност за човешкото здраве и за хармонизиране на здравните стратегии между държавите членки. ЕС приложи успешно всеобхватна политика чрез стратегията „Здраве за растеж“, програмата си за действие за периода 2014—2020 г. и пакета вторично законодателство. Сегашната институционална структура, изградена в подкрепа на изпълнението включва генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ в Европейската комисия (DG SANTE), както и специализирани агенции, преди всичко Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Лекарствени продукти и медицински изделия

01-02-2018

Лекарствените продукти и медицинските изделия са продукти, които подлежат на правилата на единния пазар, и следователно ЕС притежава компетентност за разрешаването им чрез оценка и надзор. С оглед опазването на общественото здраве, преди да бъдат пуснати на пазара нови лекарствени продукти за употреба от човека, те трябва да бъдат разрешени по линия на централизирана процедура от Европейската агенция по лекарствата (EMA) и/или по децентрализиран начин от националните агенции. За медицинските изделия ...

Лекарствените продукти и медицинските изделия са продукти, които подлежат на правилата на единния пазар, и следователно ЕС притежава компетентност за разрешаването им чрез оценка и надзор. С оглед опазването на общественото здраве, преди да бъдат пуснати на пазара нови лекарствени продукти за употреба от човека, те трябва да бъдат разрешени по линия на централизирана процедура от Европейската агенция по лекарствата (EMA) и/или по децентрализиран начин от националните агенции. За медицинските изделия е необходима подробна регулаторна рамка за достъпа до пазара по линия на организации от частния сектор, наричани нотифицирани органи. в момента се осъществяват преразглеждания и нов законодателен подход ще влезе в сила през 2017 г.

Commitments Made at the Hearings of the Commissioners-Designate, Juncker Commission (November 2014 - October 2019)

14-11-2014

This compilation of briefings presents the most salient points and essential commitments made by the commissioners-designate during the hearings held in September/October 2014 before the parliamentary committees. These commitments concern the main on-going legislative procedures, the preparation of future legislative proposals as well as the scrutiny of the implementation of existing legislation. They also touch upon the crucial issue of inter-institutional cooperation.

This compilation of briefings presents the most salient points and essential commitments made by the commissioners-designate during the hearings held in September/October 2014 before the parliamentary committees. These commitments concern the main on-going legislative procedures, the preparation of future legislative proposals as well as the scrutiny of the implementation of existing legislation. They also touch upon the crucial issue of inter-institutional cooperation.

Commitments Made at the Hearing of Vytenis Andriukaitis - Commissioner-Designate

04-11-2014

Briefing summarises commitments made at the hearing of Vytenis Andriukaitis Commissioner designate for Health & Food Safety.

Briefing summarises commitments made at the hearing of Vytenis Andriukaitis Commissioner designate for Health & Food Safety.

Commitments Made at the Hearing of Miguel Arias Cañete - Commissioner-Designate

04-11-2014

Briefing summarises commitments made at the hearing Miguel Arias Cañete Commissioner designate for Climate Action & Energy.

Briefing summarises commitments made at the hearing Miguel Arias Cañete Commissioner designate for Climate Action & Energy.

Disease Mongering (Pseudo-Disease Promotion)

15-11-2012

Disease mongering is the promotion of pseudo-diseases by the pharmaceutical industry aiming at economic benefit. Medical equipment manufacturers, insurance companies, doctors or patient groups may also use it for monetary gain or influence. It has increased in parallel with society's 'medicalisation' and the growth of the pharmaceutical complex. Due to massive investments in marketing and lobbying, ample use of internet and media, and the emergence of new markets, it is becoming a matter of concern ...

Disease mongering is the promotion of pseudo-diseases by the pharmaceutical industry aiming at economic benefit. Medical equipment manufacturers, insurance companies, doctors or patient groups may also use it for monetary gain or influence. It has increased in parallel with society's 'medicalisation' and the growth of the pharmaceutical complex. Due to massive investments in marketing and lobbying, ample use of internet and media, and the emergence of new markets, it is becoming a matter of concern, and policy makers should be aware of its perils and consequences.

Workshop Report on 'Health in All Policies (HiAP)' - Brussels, 25 May 2011

15-08-2011

For many years the health consequences of new legislation have been taken into account during the policy formulation process in areas such as agriculture, environment, food and others. The inclusion of Health in All Policies is now enshrined in the Lisbon Treaty (Art. 168). The aim of the workshop was to present an update on how the system is actually functioning within the different Commission services. Several DGs representatives, led by DG SANCO, made contributions. The case of The Netherlands ...

For many years the health consequences of new legislation have been taken into account during the policy formulation process in areas such as agriculture, environment, food and others. The inclusion of Health in All Policies is now enshrined in the Lisbon Treaty (Art. 168). The aim of the workshop was to present an update on how the system is actually functioning within the different Commission services. Several DGs representatives, led by DG SANCO, made contributions. The case of The Netherlands as an example of how it works in a Member State was also presented.

Предстоящи събития

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Други мероприятия -
EPRS

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.