26

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal

13-03-2019

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION

15-10-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Slovenia

15-03-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Икономическо, социално и териториално сближаване

01-11-2017

За да насърчи своето цялостно хармонично развитие, Европейският съюз засилва икономическото, социалното и териториалното си сближаване. По-конкретно ЕС се стреми да намали неравенството между равнищата на развитие на различните региони. Измежду тези региони специално внимание се обръща на селските райони, на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони с много ...

За да насърчи своето цялостно хармонично развитие, Европейският съюз засилва икономическото, социалното и териториалното си сближаване. По-конкретно ЕС се стреми да намали неравенството между равнищата на развитие на различните региони. Измежду тези региони специално внимание се обръща на селските райони, на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони с много ниска гъстота на населението, както и островните, трансграничните и планинските региони.

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

01-11-2017

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е един от основните финансови инструменти на европейската политика на сближаване. Предназначението му е да спомага за смекчаване на различията в степента на развитие на европейските региони и да намалява изоставането в развитието на най-необлагодетелстваните региони. Особено внимание се отделя на регионите, които са засегнати от тежки и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони с много ниска гъстота на населението ...

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е един от основните финансови инструменти на европейската политика на сближаване. Предназначението му е да спомага за смекчаване на различията в степента на развитие на европейските региони и да намалява изоставането в развитието на най-необлагодетелстваните региони. Особено внимание се отделя на регионите, които са засегнати от тежки и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони.

Кохезионен фонд

01-11-2017

Кохезионният фонд, създаден през 1994 г., осигурява финансиране за проекти в областта на околната среда и трансевропейските мрежи в държавите членки, чийто брутен национален доход на глава от населението е по-малък от 90 % от средното за ЕС.

Кохезионният фонд, създаден през 1994 г., осигурява финансиране за проекти в областта на околната среда и трансевропейските мрежи в държавите членки, чийто брутен национален доход на глава от населението е по-малък от 90 % от средното за ЕС.

Европейско териториално сътрудничество

01-11-2017

Европейското териториално сътрудничество е инструмент на политиката на сближаване, чиято цел е разрешаването на трансгранични проблеми и съвместното развитие на потенциала на различни територии. Действията в рамките на сътрудничеството се подкрепят от Европейския фонд за регионално развитие чрез три основни компонента: трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество и междурегионално сътрудничество.

Европейското териториално сътрудничество е инструмент на политиката на сближаване, чиято цел е разрешаването на трансгранични проблеми и съвместното развитие на потенциала на различни територии. Действията в рамките на сътрудничеството се подкрепят от Европейския фонд за регионално развитие чрез три основни компонента: трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество и междурегионално сътрудничество.

Най-отдалечените региони (НОР)

01-11-2017

Съществуват конкретни мерки в подкрепа на развитието на най-отдалечените региони на Европейския съюз, известни като „най-отдалечените региони“: Гваделупа, Френска Гвиана, Реюнион, Мартиника, Майот и Сен Мартен (Франция), Азорските острови и Мадейра (Португалия) и Канарските острови (Испания). Тази подкрепа е предназначена за преодоляване на ограниченията, произтичащи от географската отдалеченост на тези региони.

Съществуват конкретни мерки в подкрепа на развитието на най-отдалечените региони на Европейския съюз, известни като „най-отдалечените региони“: Гваделупа, Френска Гвиана, Реюнион, Мартиника, Майот и Сен Мартен (Франция), Азорските острови и Мадейра (Португалия) и Канарските острови (Испания). Тази подкрепа е предназначена за преодоляване на ограниченията, произтичащи от географската отдалеченост на тези региони.

Регионална държавна помощ

01-11-2017

Целта на регионалната помощ е да подкрепя икономическото развитие и създаването на работни места в европейските региони в най-неравностойно положение.

Целта на регионалната помощ е да подкрепя икономическото развитие и създаването на работни места в европейските региони в най-неравностойно положение.

Програма „PEACE“ за Северна Ирландия

01-11-2017

Програмата на ЕС „PEACE“ има за цел да подкрепи мира и помирението и да подпомогне икономическото и социалното развитие в Северна Ирландия и пограничния регион на Ирландия.

Програмата на ЕС „PEACE“ има за цел да подкрепи мира и помирението и да подпомогне икономическото и социалното развитие в Северна Ирландия и пограничния регион на Ирландия.

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.