5

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Втори стълб на ОСП: политика за развитие на селските райони

01-04-2018

Като втори стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП), политиката на ЕС за развитие на селските райони има за цел да подпомага селските райони на ЕС и да посреща широк кръг икономически, екологични и социални предизвикателства на 21 век. По-високата степен на гъвкавост (в сравнение с първия стълб) дава възможност на регионалните, националните и местните органи да формулират своите индивидуални седемгодишни програми за развитие на селските райони въз основа на европейско „меню от мерки“. За разлика ...

Като втори стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП), политиката на ЕС за развитие на селските райони има за цел да подпомага селските райони на ЕС и да посреща широк кръг икономически, екологични и социални предизвикателства на 21 век. По-високата степен на гъвкавост (в сравнение с първия стълб) дава възможност на регионалните, националните и местните органи да формулират своите индивидуални седемгодишни програми за развитие на селските райони въз основа на европейско „меню от мерки“. За разлика от първия стълб, който се финансира изцяло от ЕС, програмите по втория стълб са съфинансирани чрез средства от ЕС, и от регионални или национални фондове.

Споразумение на СТО за селското стопанство

01-04-2018

Националните системи за подпомагане в селското стопанство се уреждат от Споразумението за селското стопанство, което влезе в сила през 1995 г. и беше договорено по време на Уругвайския кръг (1986—1994 г.). Дългосрочната цел на Споразумението за селското стопанство е да се създаде справедлива и пазарно ориентирана система за търговия със селскостопански стоки и да се започне процес на реформи чрез преговори на поетите задължения за подкрепа и защита и чрез създаването на по-стабилни и оперативно ефективни ...

Националните системи за подпомагане в селското стопанство се уреждат от Споразумението за селското стопанство, което влезе в сила през 1995 г. и беше договорено по време на Уругвайския кръг (1986—1994 г.). Дългосрочната цел на Споразумението за селското стопанство е да се създаде справедлива и пазарно ориентирана система за търговия със селскостопански стоки и да се започне процес на реформи чрез преговори на поетите задължения за подкрепа и защита и чрез създаването на по-стабилни и оперативно ефективни правила и дисциплина. Следователно селското стопанство е специален сектор, тъй като има свое собствено споразумение, чиито разпоредби имат върховенство над останалите.

Кръгът от преговори от Доха и селското стопанство

01-04-2018

Кръгът от преговори от Доха е най-скорошният кръг от търговските преговори в СТО. Той стартира през 2001 г. и сложи началото на нови преговори в селското стопанство: членовете на СТО се ангажираха да осигурят значителни улеснения на достъпа до пазара и постепенно да прекратят всички форми на експортни субсидии чрез нарушаваща търговията вътрешна подкрепа, като надлежно беше взето предвид, че на развиващите се страни трябва да се предостави специално и диференцирано третиране.

Кръгът от преговори от Доха е най-скорошният кръг от търговските преговори в СТО. Той стартира през 2001 г. и сложи началото на нови преговори в селското стопанство: членовете на СТО се ангажираха да осигурят значителни улеснения на достъпа до пазара и постепенно да прекратят всички форми на експортни субсидии чрез нарушаваща търговията вътрешна подкрепа, като надлежно беше взето предвид, че на развиващите се страни трябва да се предостави специално и диференцирано третиране.

Европейският съюз и горите

01-04-2018

Тъй като в договорите не се споменават конкретно горите, Европейският съюз не разполага с обща политика за горите. Поради това политиката за горите остава преди всичко национална компетентност, но много европейски действия имат отражение върху горите в Съюза и в трети държави.

Тъй като в договорите не се споменават конкретно горите, Европейският съюз не разполага с обща политика за горите. Поради това политиката за горите остава преди всичко национална компетентност, но много европейски действия имат отражение върху горите в Съюза и в трети държави.

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.