15

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
Дата

Права на пътниците

01-02-2018

Общите правила целят да гарантират минимална помощ за пътниците с всички видове транспорт в случай на значително закъснение или анулиране, и по-специално да защитават най-уязвимите пътници. Те предвиждат също и механизми за обезщетяване. Въпреки това са възможни многобройни дерогации за железопътния или автомобилния транспорт и съдебните искове остават често явление.

Общите правила целят да гарантират минимална помощ за пътниците с всички видове транспорт в случай на значително закъснение или анулиране, и по-специално да защитават най-уязвимите пътници. Те предвиждат също и механизми за обезщетяване. Въпреки това са възможни многобройни дерогации за железопътния или автомобилния транспорт и съдебните искове остават често явление.

Обща политика в областта на транспорта: преглед

01-02-2018

Транспортната политика е част от общите политики на ЕС от повече от 30 години. Успоредно с отварянето на транспортните пазари за конкуренцията и създаването на трансевропейските транспортни мрежи, темата за „устойчивата мобилност“ ще придобива все по-голямо значение до 2020 г., по-специално в контекста на постоянното нарастване на емисиите на парникови газове от сектора, които застрашават целите на Европейския съюз в областта на климата.

Транспортната политика е част от общите политики на ЕС от повече от 30 години. Успоредно с отварянето на транспортните пазари за конкуренцията и създаването на трансевропейските транспортни мрежи, темата за „устойчивата мобилност“ ще придобива все по-голямо значение до 2020 г., по-специално в контекста на постоянното нарастване на емисиите на парникови газове от сектора, които застрашават целите на Европейския съюз в областта на климата.

Автомобилен транспорт: международен транспорт и каботаж

01-02-2018

В резултат на приемането на редица европейски законодателни актове както международният автомобилен транспорт на стоки и лица, така и каботажът бяха постепенно либерализирани.

В резултат на приемането на редица европейски законодателни актове както международният автомобилен транспорт на стоки и лица, така и каботажът бяха постепенно либерализирани.

Автомобилен транспорт: хармонизиране на законодателството

01-02-2018

Създаването на единен европейски пазар на автомобилния транспорт не е възможно, без да се хармонизира действащото в държавите членки законодателство. Приетите от Европейския съюз мерки са с фискален, технически, административен и социален характер.

Създаването на единен европейски пазар на автомобилния транспорт не е възможно, без да се хармонизира действащото в държавите членки законодателство. Приетите от Европейския съюз мерки са с фискален, технически, административен и социален характер.

Автомобилен транспорт: стандарти за движението и за безопасността

01-02-2018

ЕС си е поставил за цел създаването на европейско пространство на пътна безопасност през десетилетието 2010—2020 г. Компетентността в тази област е предимно национална. Ето защо ЕС съсредоточава своите мерки върху техническото състояние на превозните средства, превоза на опасни товари и безопасността на пътните мрежи.

ЕС си е поставил за цел създаването на европейско пространство на пътна безопасност през десетилетието 2010—2020 г. Компетентността в тази област е предимно национална. Ето защо ЕС съсредоточава своите мерки върху техническото състояние на превозните средства, превоза на опасни товари и безопасността на пътните мрежи.

Железопътен транспорт

01-02-2018

Европейската политика в областта на железопътния транспорт цели създаването на единно железопътно пространство. Отварянето на железопътния сектор към конкуренцията, започнало през 2001 г., беше предмет в рамките на десет години на три законодателни пакета и една преработка. Четвърти пакет, предназначен да доизгради единното железопътно пространство, беше приет през април 2016 г. (технически стълб) и през декември 2016 г. (пазарен стълб).

Европейската политика в областта на железопътния транспорт цели създаването на единно железопътно пространство. Отварянето на железопътния сектор към конкуренцията, започнало през 2001 г., беше предмет в рамките на десет години на три законодателни пакета и една преработка. Четвърти пакет, предназначен да доизгради единното железопътно пространство, беше приет през април 2016 г. (технически стълб) и през декември 2016 г. (пазарен стълб).

Въздушен транспорт: пазарни правила

01-02-2018

Създаването на единния авиационен пазар в края на 90-те години на миналия век трансформира в дълбочина сектора на въздушния транспорт и допринесе до голяма степен за силния му растеж в Европа през последните двадесет години.

Създаването на единния авиационен пазар в края на 90-те години на миналия век трансформира в дълбочина сектора на въздушния транспорт и допринесе до голяма степен за силния му растеж в Европа през последните двадесет години.

Въздушен транспорт: сигурност на гражданското въздухоплаване

01-02-2018

Сигурността на въздухоплаването (която не следва да се бърка с безопасността на въздухоплаването[1]) има за цел предотвратяването на злонамерени действия срещу въздухоплавателни средства и техните пътници и екипаж. След ужасните нападения от 2001 г. ЕС прие набор от правила за сигурност за защита на гражданското въздухоплаване. Тези правила се актуализират редовно в отговор на променящите се рискове. Държавите членки си запазват правото да прилагат по-строги мерки.

Сигурността на въздухоплаването (която не следва да се бърка с безопасността на въздухоплаването[1]) има за цел предотвратяването на злонамерени действия срещу въздухоплавателни средства и техните пътници и екипаж. След ужасните нападения от 2001 г. ЕС прие набор от правила за сигурност за защита на гражданското въздухоплаване. Тези правила се актуализират редовно в отговор на променящите се рискове. Държавите членки си запазват правото да прилагат по-строги мерки.

Въздушен транспорт: Единно европейско небе

01-02-2018

Инициативата „Единно европейско небе“ цели да увеличи ефективността на управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване, като се намали разпокъсаността на Европейското въздушно пространство. По своя характер тази текуща инициатива е паневропейска и отворена за съседни държави.

Инициативата „Единно европейско небе“ цели да увеличи ефективността на управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване, като се намали разпокъсаността на Европейското въздушно пространство. По своя характер тази текуща инициатива е паневропейска и отворена за съседни държави.

Безопасност на въздухоплаването

01-02-2018

Общите правила, които постепенно бяха разширени, така че да обхванат целия сектор на въздушния транспорт, гарантират еднакво и високо равнище на безопасност[1] в рамките на целия вътрешен пазар в областта на въздушния транспорт.

Общите правила, които постепенно бяха разширени, така че да обхванат целия сектор на въздушния транспорт, гарантират еднакво и високо равнище на безопасност[1] в рамките на целия вътрешен пазар в областта на въздушния транспорт.

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.