5

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Lessons from ESF for ESF+: Workshop summary report

28-09-2018

This briefing summarises presentations and recommendations from a workshop having been organised for the Employment and Social Affairs Committee to support its work on the new regulation. Topics include: absorption, beneficiaries' experience, fighting child poverty, institutional capacity building, the integration of FEAD and YEI.

This briefing summarises presentations and recommendations from a workshop having been organised for the Employment and Social Affairs Committee to support its work on the new regulation. Topics include: absorption, beneficiaries' experience, fighting child poverty, institutional capacity building, the integration of FEAD and YEI.

Социален диалог

01-02-2018

Социалният диалог е основен елемент на европейския социален модел. Той дава възможност на социалните партньори (представителите на работодателите и на работниците и служителите) да допринасят активно, включително посредством споразумения, за изработването на европейската социална политика и политика на заетостта.

Социалният диалог е основен елемент на европейския социален модел. Той дава възможност на социалните партньори (представителите на работодателите и на работниците и служителите) да допринасят активно, включително посредством споразумения, за изработването на европейската социална политика и политика на заетостта.

Право на работниците и служителите на информиране, консултиране и участие

01-02-2018

Европейският съюз допълва дейностите на държавите членки по отношение на правото на информиране и консултиране на работниците и служителите чрез приемане на минимални изисквания посредством директиви или чрез мерки, насочени към насърчаване на сътрудничеството между държавите членки.

Европейският съюз допълва дейностите на държавите членки по отношение на правото на информиране и консултиране на работниците и служителите чрез приемане на минимални изисквания посредством директиви или чрез мерки, насочени към насърчаване на сътрудничеството между държавите членки.

Обхват на социалната сигурност в други държави — членки на ЕС

01-02-2018

Координацията на системите за социална сигурност улеснява свободното движение на хора в рамките на ЕС. През 2010 r. беше проведена основна реформа на законодателството в тази област, което беше допълнено с последващи правни актове, подобряващи защитата на правата на работниците, когато упражняват правото си на свободно движение. През 2016 r. Комисията включи в пакета за трудовата мобилност предложения за по-нататъшна реформа на системата и за нейното адаптиране към съвременните икономически и социални ...

Координацията на системите за социална сигурност улеснява свободното движение на хора в рамките на ЕС. През 2010 r. беше проведена основна реформа на законодателството в тази област, което беше допълнено с последващи правни актове, подобряващи защитата на правата на работниците, когато упражняват правото си на свободно движение. През 2016 r. Комисията включи в пакета за трудовата мобилност предложения за по-нататъшна реформа на системата и за нейното адаптиране към съвременните икономически и социални реалности в ЕС.

Европейски социален фонд

01-02-2018

Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден съгласно Римския договор с цел подобряване на мобилността на работниците и на възможностите за заетост на общия пазар. Впоследствие неговите задачи и оперативни правила бяха преразгледани, за да отразят промените в състоянието на икономиката и заетостта в държавите членки, както и развитието в политическите приоритети, определени на равнището на ЕС.

Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден съгласно Римския договор с цел подобряване на мобилността на работниците и на възможностите за заетост на общия пазар. Впоследствие неговите задачи и оперативни правила бяха преразгледани, за да отразят промените в състоянието на икономиката и заетостта в държавите членки, както и развитието в политическите приоритети, определени на равнището на ЕС.

Предстоящи събития

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Други мероприятия -
EPRS

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.