4

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Структурните политики и политиката на сближаване след Договора от Лисабон

15-02-2010

Договорът от Лисабон очевидно има важни последици за структурните политики и политиката на сближаване. Настоящото проучване анализира промените, настъпващи в политиките, които са от компетентността на Дирекция Б на Генералната дирекция по вътрешни политики към Европейския парламент (от институционален, процедурен и финансов характер, както и по същество – правни основания).

Договорът от Лисабон очевидно има важни последици за структурните политики и политиката на сближаване. Настоящото проучване анализира промените, настъпващи в политиките, които са от компетентността на Дирекция Б на Генералната дирекция по вътрешни политики към Европейския парламент (от институционален, процедурен и финансов характер, както и по същество – правни основания).

Предизвикателствата на изменението на климата пред структурните политики и олитиката на сближаване

15-04-2009

В настоящия меморандум се разглежда ролята на структурните политики и политиката на сближаване, по-специално в областта на селското стопанство, риболова, културата, транспорта и регионалната политика, в борбата срещу изменението на климата. Настоящият меморандум има за цел да предостави общ поглед върху проблемите, предизвикателствата и политическите възможности в тези сектори.

В настоящия меморандум се разглежда ролята на структурните политики и политиката на сближаване, по-специално в областта на селското стопанство, риболова, културата, транспорта и регионалната политика, в борбата срещу изменението на климата. Настоящият меморандум има за цел да предостави общ поглед върху проблемите, предизвикателствата и политическите възможности в тези сектори.

Практическо ръководство

15-04-2009

This practical guide provides an overview of the legal background to the respective policy, of its achievements during the 6th term and of the challenges that still remain to be tackled. Additionally, it contains concise information about the activities of Policy Department B and of the services it can provide.

This practical guide provides an overview of the legal background to the respective policy, of its achievements during the 6th term and of the challenges that still remain to be tackled. Additionally, it contains concise information about the activities of Policy Department B and of the services it can provide.

Области, в които Парламентът даде своя принос за структурната политика и политиката на сближаване

15-01-2009

Настоящата докладна записка предоставя информация относно въпроси, по които Европейският парламент изигра важна роля в текущия законодателен мандат, започнал през 2004 г. Тя е структурирана съобразно сферите на компетентност на отделните комисии и обхваща транспорта, регионалното развитие, селското стопанство, рибното стопанство и културата и образованието.

Настоящата докладна записка предоставя информация относно въпроси, по които Европейският парламент изигра важна роля в текущия законодателен мандат, започнал през 2004 г. Тя е структурирана съобразно сферите на компетентност на отделните комисии и обхваща транспорта, регионалното развитие, селското стопанство, рибното стопанство и културата и образованието.

Предстоящи събития

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.