5

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
Дата

Култура

01-04-2018

Дейността на Европейския съюз в областта на културата допълва културната политика на държавите членки в различни сектори: например опазване на европейското културно наследство, сътрудничество между културните институции на различните държави и насърчаване на мобилността сред работещите в областта на творчеството. Върху сектора на културата оказват влияние също така разпоредби на Договорите, които не спадат изрично към областта на културата.

Дейността на Европейския съюз в областта на културата допълва културната политика на държавите членки в различни сектори: например опазване на европейското културно наследство, сътрудничество между културните институции на различните държави и насърчаване на мобилността сред работещите в областта на творчеството. Върху сектора на културата оказват влияние също така разпоредби на Договорите, които не спадат изрично към областта на културата.

удио-визуална и медийна политика

01-04-2018

Аудио-визуалната политика в ЕС се урежда в членове 167 и 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ключовият елемент от законодателството в тази сфера е Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, която понастоящем (2017 r.) е в процес на преразглеждане. Основният инструмент на ЕС за подпомагане на индустрията (особено филмовата индустрия) е подпрограма „МЕДИА“ на програма “Творческа Европа“. Хартата на основните права на Европейския съюз изисква да се зачитат „свободата ...

Аудио-визуалната политика в ЕС се урежда в членове 167 и 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ключовият елемент от законодателството в тази сфера е Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, която понастоящем (2017 r.) е в процес на преразглеждане. Основният инструмент на ЕС за подпомагане на индустрията (особено филмовата индустрия) е подпрограма „МЕДИА“ на програма “Творческа Европа“. Хартата на основните права на Европейския съюз изисква да се зачитат „свободата и плурализмът на медиите“.

Спорт

01-04-2018

Спортът е област, в която отговорностите на ЕС са относително нови и са придобити едва с влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 r. ЕС отговаря за разработването на основани на факти политики, а също така подпомага сътрудничеството и ръководи инициативи в подкрепа на физическата активност и спорта в цяла Европа. През периода 2014—2020 r. за първи път в програмата „Еразъм+“ е включен специален бюджетен ред за подпомагане на проекти и мрежи в областта на спорта.

Спортът е област, в която отговорностите на ЕС са относително нови и са придобити едва с влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 r. ЕС отговаря за разработването на основани на факти политики, а също така подпомага сътрудничеството и ръководи инициативи в подкрепа на физическата активност и спорта в цяла Европа. През периода 2014—2020 r. за първи път в програмата „Еразъм+“ е включен специален бюджетен ред за подпомагане на проекти и мрежи в областта на спорта.

Комуникационна политика

01-04-2018

Правното основание на необходимостта от ефективна комуникация е Хартата на основните права на Европейския съюз, която гарантира правото на всички граждани да бъдат информирани по европейските въпроси. Институциите на ЕС разработиха няколко инструмента и услуги за поддържане на контакти и информиране на обществеността. От официалното си въвеждане през 2012 r. Европейската гражданска инициатива позволява на гражданите да участват по-пряко в изготвянето на ново законодателство и в европейските въпроси ...

Правното основание на необходимостта от ефективна комуникация е Хартата на основните права на Европейския съюз, която гарантира правото на всички граждани да бъдат информирани по европейските въпроси. Институциите на ЕС разработиха няколко инструмента и услуги за поддържане на контакти и информиране на обществеността. От официалното си въвеждане през 2012 r. Европейската гражданска инициатива позволява на гражданите да участват по-пряко в изготвянето на ново законодателство и в европейските въпроси.

Аудио-визуална и медийна политика

01-11-2017

Аудио-визуалната политика в ЕС се урежда в членове 167 и 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ключовият елемент от законодателството в тази сфера е Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, която понастоящем (2017 г.) е в процес на преразглеждане. Основният инструмент на ЕС за подпомагане на индустрията (особено филмовата индустрия) е подпрограма „МЕДИА“ на програма “Творческа Европа“. Хартата на основните права на Европейския съюз изисква да се зачитат „свободата ...

Аудио-визуалната политика в ЕС се урежда в членове 167 и 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ключовият елемент от законодателството в тази сфера е Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, която понастоящем (2017 г.) е в процес на преразглеждане. Основният инструмент на ЕС за подпомагане на индустрията (особено филмовата индустрия) е подпрограма „МЕДИА“ на програма “Творческа Европа“. Хартата на основните права на Европейския съюз изисква да се зачитат „свободата и плурализмът на медиите“.

Предстоящи събития

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Други мероприятия -
EPRS

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.