7

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Counter Terrorism and External Border Management in Italy

15-05-2018

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction ...

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction of different organisations with national authorities, this paper provides a comprehensive overview of their different mandates and contribution to Italy’s external border management.

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие: общи аспекти

01-03-2018

Договорът от Лисабон отдава по-голям приоритет на създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Той въвежда няколко важни нови елемента: по-ефикасна и демократична процедура за вземане на решения, която е в отговор на премахването на старата структура по стълбове, по-големи правомощия на Съда на ЕС и нова роля за националните парламенти. Основните права се утвърждават с Харта на основните права, която отсега нататък има задължителна юридическа сила за ЕС.

Договорът от Лисабон отдава по-голям приоритет на създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Той въвежда няколко важни нови елемента: по-ефикасна и демократична процедура за вземане на решения, която е в отговор на премахването на старата структура по стълбове, по-големи правомощия на Съда на ЕС и нова роля за националните парламенти. Основните права се утвърждават с Харта на основните права, която отсега нататък има задължителна юридическа сила за ЕС.

Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

01-03-2018

Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси се основава на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения и включва мерки за сближаване на законодателствата на държавите членки в редица области. Договорът от Лисабон предостави по-стабилна основа за развитието на пространство на наказателно правосъдие, като същевременно в него се предвиждат нови правомощия за Европейския парламент.

Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси се основава на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения и включва мерки за сближаване на законодателствата на държавите членки в редица области. Договорът от Лисабон предостави по-стабилна основа за развитието на пространство на наказателно правосъдие, като същевременно в него се предвиждат нови правомощия за Европейския парламент.

Защита на личните данни

01-01-2018

Защитата на личните данни и зачитането на правото на личен живот са важни основни права. Европейският парламент винаги е подчертавал необходимостта от намиране на баланс между засилването на сигурността и защитата на правата на човека, в т.ч. защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот. Новите правила на ЕС за защита на данните, които укрепват основните права на гражданите и опростяват правилата, приложими за дружествата в цифровата епоха, влязоха в сила през май 2018  ...

Защитата на личните данни и зачитането на правото на личен живот са важни основни права. Европейският парламент винаги е подчертавал необходимостта от намиране на баланс между засилването на сигурността и защитата на правата на човека, в т.ч. защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот. Новите правила на ЕС за защита на данните, които укрепват основните права на гражданите и опростяват правилата, приложими за дружествата в цифровата епоха, влязоха в сила през май 2018 г.

Полицейско сътрудничество

01-01-2018

Основното средство за полицейско сътрудничество е Европейската полицейска служба (Европол), която e ключов елемент от европейската архитектура за вътрешна сигурност в по-широк смисъл. Сътрудничеството и политиките са все още в процес на развитие, като вниманието е съсредоточено върху по-ефективното противодействие на засягащите ЕС като цяло заплахи и престъпност и, специално за Европейския парламент, предприемането на действия в тази насока при зачитане на основните права и на разпоредбите за защита ...

Основното средство за полицейско сътрудничество е Европейската полицейска служба (Европол), която e ключов елемент от европейската архитектура за вътрешна сигурност в по-широк смисъл. Сътрудничеството и политиките са все още в процес на развитие, като вниманието е съсредоточено върху по-ефективното противодействие на засягащите ЕС като цяло заплахи и престъпност и, специално за Европейския парламент, предприемането на действия в тази насока при зачитане на основните права и на разпоредбите за защита на данните.

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism

06-10-2017

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

What has the European Union done in the field of migration since 2014?

15-06-2017

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

Предстоящи събития

05-11-2019
The Art and Craft of Political Speech-writing: A conversation with Eric Schnure
Други мероприятия -
EPRS
06-11-2019
Where next for the global and European economies? The 2019 IMF Economic Outlook
Други мероприятия -
EPRS
06-11-2019
EPRS Annual Lecture: Clash of Cultures: Transnational governance in post-war Europe
Други мероприятия -
EPRS

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.