2

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Дата

Open Innovation In Industry, Including 3D Printing

01-12-2015

TThe study Open Innovation in Industry, Including 3D Printing includes a number of examples on good practices developed in different Member States. The study looks at the broad concept of open innovation as such and also in relation with key enabling technologies like 3D printing which is on the peak of inflated expectations. They should be viewed as parallel and even reinforcing developments. Further the document makes policy recommendations for actions at EU, national and regional level This leaflet ...

TThe study Open Innovation in Industry, Including 3D Printing includes a number of examples on good practices developed in different Member States. The study looks at the broad concept of open innovation as such and also in relation with key enabling technologies like 3D printing which is on the peak of inflated expectations. They should be viewed as parallel and even reinforcing developments. Further the document makes policy recommendations for actions at EU, national and regional level This leaflet presents the key findings of the study. Link to the original publication: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563445/IPOL_STU(2015)563445_EN.pdf

Open Innovation in Industry, Including 3D Printing

15-09-2015

New technologies and innovation concepts are important pathways for growth and competitiveness. Open innovation can strengthen innovation ecosystems. 3D printing has the potential to significantly impact the way production and innovation takes place. It is still hard to predict where and how exactly 3D printing will transform our economy and society. This study, provided by Policy Department A at the request of the ITRE committee, describes the mutual reinforcement of open innovation and additive ...

New technologies and innovation concepts are important pathways for growth and competitiveness. Open innovation can strengthen innovation ecosystems. 3D printing has the potential to significantly impact the way production and innovation takes place. It is still hard to predict where and how exactly 3D printing will transform our economy and society. This study, provided by Policy Department A at the request of the ITRE committee, describes the mutual reinforcement of open innovation and additive manufacturing and addresses recommendations for different policy levels.

Предстоящи събития

28-01-2020
Western Balkans: A rocky road to enlargement
Други мероприятия -
EPRS
29-01-2020
Where all students can succeed: Analysing the latest OECD PISA results
Други мероприятия -
EPRS
29-01-2020
The Future of Artificial Intelligence for Europe
Семинар -
STOA

Партньори

Поддържайте връзка

email update imageСистема за уведомления по електронна поща

Системата за предупреждение по електронна поща, която изпраща най-новата информация пряко на вашия електронен пощенски адрес, Ви позволява да следите всички личности и събития, свързани с Парламента. Това включва последните новини от членовете на ЕП, информационните служби или експертния център Think Tank.

Системата е достъпна отвсякъде на сайта на Парламента. За да се абонирате за получаване на съобщенията от Think Tank е нужно само да впишете своя електронен пощенски адрес, да изберете темата, която ви интересува, да посочите колко често да Ви бъдат изпращани (ежедневно, седмично или месечно) и да потвърдите своята регистрация като кликнете върху линка, който ще получите по електронната поща.

RSS imageRSS потоци

Не пропускайте нищо от сведенията или актуализациите на сайта на Европейския парламент благодарение на нашия RSS поток.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да конфигурирате потока.