Politika v oblasti audiovizuálních děl a sdělovacích prostředků

01-11-2017

Audiovizuální politiku v EU upravují články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovým právním předpisem v této oblasti je směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která v současné době (2017) prochází revizí. Hlavním nástrojem EU na podporu tohoto odvětví (zejména filmového průmyslu) je subprogram MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa. Listina základních práv Evropské unie požaduje, aby byla respektována „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků“.

Audiovizuální politiku v EU upravují články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovým právním předpisem v této oblasti je směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která v současné době (2017) prochází revizí. Hlavním nástrojem EU na podporu tohoto odvětví (zejména filmového průmyslu) je subprogram MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa. Listina základních práv Evropské unie požaduje, aby byla respektována „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků“.