Evropská komise

01-10-2017

Komise je orgánem EU, který má monopol na podávání legislativních podnětů a rovněž disponuje významnými výkonnými pravomocemi v oblastech, jako je hospodářská soutěž a zahraniční obchod. Je hlavním výkonným orgánem Evropské unie a tvoří ji sbor komisařů, v němž je každý členský stát zastoupen jedním komisařem. Komise dohlíží na uplatňování právních předpisů Unie a dodržování Smluv členskými státy; předsedá rovněž výborům odpovědným za provádění právních předpisů Unie. Dřívější postup projednávání ve výborech byl nahrazen novými právními nástroji – prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci.

Komise je orgánem EU, který má monopol na podávání legislativních podnětů a rovněž disponuje významnými výkonnými pravomocemi v oblastech, jako je hospodářská soutěž a zahraniční obchod. Je hlavním výkonným orgánem Evropské unie a tvoří ji sbor komisařů, v němž je každý členský stát zastoupen jedním komisařem. Komise dohlíží na uplatňování právních předpisů Unie a dodržování Smluv členskými státy; předsedá rovněž výborům odpovědným za provádění právních předpisů Unie. Dřívější postup projednávání ve výborech byl nahrazen novými právními nástroji – prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci.