Společná klasifikace územních statistických jednotek

01-11-2017

Evropská unie zavedla společnou klasifikaci územních statistických jednotek zvanou „NUTS“, která umožňuje sběr, rozvoj a šíření harmonizovaných regionálních statistik v EU. Tento hierarchický systém je rovněž využíván k účelům socioekonomické analýzy regionů a vytváření rámce pro zásahy v rámci politiky soudržnosti EU.

Evropská unie zavedla společnou klasifikaci územních statistických jednotek zvanou „NUTS“, která umožňuje sběr, rozvoj a šíření harmonizovaných regionálních statistik v EU. Tento hierarchický systém je rovněž využíván k účelům socioekonomické analýzy regionů a vytváření rámce pro zásahy v rámci politiky soudržnosti EU.